Norges Autoriserte Regnskapsføreres Forening (NARF):

Har som formål å fremme de autoriserte regnskapsføreres faglige, økonomiske og sosiale interesser gjennom myndighets-, kvalitets-, kompetanse- og relasjonsarbeid. Administrasjonen er organisert i fem team med en administrativ støttefunksjon og omfatter 29 årsverk.

Hva er din ledelsesfilosofi?

Jeg var nok ikke bevisst hva det ville bety for meg den gangen jeg fikk et råd fra min pappa. Som 12-åring skulle jeg lære å spille bridge. Da sa pappa: "Sandra, dersom du skal bli en god bridgespiller, må du finne deg en makker som er bedre enn deg selv". Den satt! Resten av mitt liv har jeg vært oppmerksom på at jeg må omgi meg med mennesker som er bedre enn meg om vi skal komme oss videre. Da jeg selv ble leder i en alder av 27 år, ble jeg fort klar over at det kun er gjennom mennesker en på lang sikt kan klare å skape resultater. Det er de menneskene som sammen med deg gjør jobben og skaper resultater som er den aller viktigste ressursen. For meg er det viktig å tenke langsiktig, - bygge sten for sten – det gir styrke og robuste organisasjoner. I det daglige arbeidet er jeg opptatt av å finne kollegaer som er forskjellige. Jeg tror team sammensatt av forskjellig kompetanse og personligheter gir mer dynamikk og bedre resultater enn de som består av mennesker som tenker likt. I min lederfilosofi ligger det dypt forankret å ha tro på, tillit til og være åpen og raus overfor mine kollegaer.

Kan du gi et eksempel på når du har lykkes?

Jeg er tilfreds med den jobben jeg – sammen med mine kollegaer – har gjort i NARF. Sammen har vi bidratt til å utvikle en bransjeorganisasjon fra å være ganske liten og ukjent til å bli betydelig og ha påvirkningskraft. Vi har økt medlemsmassen vesentlig, vi har levert etterspurte kompetanseprodukter, vi har bygd opp solide økonomiske reserver, og vi har fått gjennomslag for mange viktige saker. Jeg har ansatt dyktige kollegaer som med stort faglig fokus har bidratt til å kommersialisere og videreutvikle organisasjonen i en kultur som preges av alltid å være på jakt etter enda bedre løsninger for oss og bransjen.

Kan du gi et eksempel på noe du ikke fikk til?

Jeg var rådmann i 3,5 år. Det var en svært spennende jobb, og jeg stortrivdes. Men Forsvaret reduserte sin virksomhet i kommunen, økonomien sviktet og tiltak måtte iverksettes. Min oppgave var å tilpasse daglig drift til nye økonomiske rammer. Som økonom var det lett å peke på potensielle innsparingstiltak, - noe helt annet var å få nødvendig politiske godkjenning. Jeg var nok for utålmodig.

Har du et forbilde som leder?

Jeg har hatt mange forbilder gjennom årene, og jeg har alltid prøvd å lære av dem som er bedre enn meg. Jeg har i hele mitt voksne liv vært opptatt av kvinners muligheter i samfunns- og arbeidsliv, og jeg har arbeidet for likestilling. I denne sammenhengen har kvinner som Gro Harlem Brundtland og Astrid Nøkleby Heiberg imponert meg og vært forbilder. I tillegg er det mange dyktige næringslivsledere som har inspirert meg i mitt lederskap.

Kontaktperson Hege Guttormsen

hege.guttormsen@abelia.no

+47 943 66 094