Fakta om Segel:

Segels grunnleggende filosofi er å forene det som er godt både for sine kunder, hver enkelt rådgiver og Segel som bedrift. Tjenestene de leverer har fokus på å løse et problem. Hvordan dette gjøres vil variere fra prosjekt til prosjekt.

Hva er din ledelsesfilosofi?

Min ledelsesfilosofi er mer vokst frem med bakgrunn i de kunder, oppdrag og medarbeiderne som er i Segel, enn på en bevisst valgt teoretisk plattform. Våre kunder er typiskSMB bedrifter og vi arbeider med forretningsutvikling og i prosjekt. Normalt har vi kun en rådgiver inne på hvert oppdrag. Alle våre medarbeider kommer fra eller har hatt lederstillinger. De fleste har vært øverste leder i en eller flere SMB bedrifter.

Min lederfilosofi er i stor grad fokusert på å gjøre den enkelte medarbeider bedre og gjennom dette oppnå bedre resultat for bedriften totalt sett. Selvstendighet og selvledelse er en viktig del av dette, og vi videreutvikler tjenester rundt den enkeltes spisskompetanse slik at vi totalt sett har et team med komplementær spisskompetanse.  Vi har en felles visjon om at vi skal være «fremst i realisering av bærekraftig profitt». Det er et klart verdivalg, og vi fokuserer i dag på «blå» og «grønne» bransjer.

I tillegg til klare felles mål har alle medarbeidere sine egne økonomiske, faglige og personlige mål. Faglig sparring skjer fortløpende og med rutiner hvor vi sparrer med hverandre. Alt må ikke nødvendigvis gå gjennom meg. Vi har også til tider oppdrag som kan være svært krevende og som til tider kan ta nattesøvnen. Sparring på det faglige og åpenhet på det personlige plan i slike situasjoner er viktig for å skape trygghet.

Min personlige lederstil er mer som den interne pådriver og tilrettelegger enn den utadvendte leder. Det er viktigst at den enkelte medarbeider og selskapet blir profilert og får anerkjennelse ved et godt utført arbeide.

Kan du gi et eksempel på når du har lykkes?

Vi har bygget opp medarbeidere som er faglig dyktige og som blitt særdeles attraktive for andre selskaper. Dette er selvsagt positivt, selv om det av og til medfører at vi mister noen gode medarbeidere. Det positive er at mange av disse blir gode ambassadører for selskapet og også har gjort det lettere for oss å rekruttere nye medarbeider.

Kan du gi et eksempel på noe du ikke fikk til?

Det hender innimellom at vi får inn en medarbeidere som ikke lykkes. Hver medarbeider har sine egne behov for tilpasset ledelse. Når en ny medarbeider ikke lykkes opplever jeg det som et nederlag, selv om årsakene til dette kan være sammensatt.

Ellers har jeg for tiden mest fokus på å få mer tid til å drive med ledelse. Som leder av en rådgiverbedrift er jeg svært operativ, noe som er tradisjonelt for bransjen. Ledelse har vært og er en «bijobb». Men selskapet har doblet antall medarbeidere de siste 4 år. I tillegg har vi etablert datterselskap i utlandet som gjør at vi i praksis har 4 doblet antall ansatte. Det er en stor utfordring å endre organisasjonen i riktig tempo. Men akkurat det får vi til.

Har du et forbilde som leder?

Kåre Willoch er et forbilde for meg, men kanskje mer som person enn som leder.

Kontaktperson Hege Guttormsen

hege.guttormsen@abelia.no

+47 943 66 094