Fakta om Redningsselskapet:

Har 1 200 redningsmenn som bemanner 50 redningsskøyter langs hele kysten. De er ofte de første på stedet når uhellet er ute, og har som ambisjon å aldri være lenger unna deg enn èn time. Er en humanitær, frivillig medlemsforening som arbeider for en trygg og god kyst.

Hva er din ledelsesfilosofi?

Som leder er jeg ekstremt resultatorientert og har gjennomføringskraft. Det er min største styrke. Jeg bruker mye tid på å bygge tillit, til meg, til hverandre og mellom ulike deler av organisasjonen. Da får vi ut kraften i felleskapet, og jobber mot samme mål. En viktig nøkkel til gode resultater til er å gjøre medarbeiderne gode. Det gjør jeg gjennom tydelighet og systematiske tilbakemeldinger på resultater, gir mye ros og passer på at hver enkelt blir sett. Vi har også mange sosiale aktiviteter, vi skal også ha det gøy sammen.

Kan du gi et eksempel på når du har lykkes?

Redningsselskapet har nylig vedtatt en visjon og en strategi med et tiårsperspektiv. Den er jeg veldig stolt av. I arbeidet har vi involvert hele organisasjonen og brukt ganske utradisjonelle metoder for innspill og involvering. Det har vært lærerikt og gøy. Resultatet er blitt en omforent visjon – ”Ingen skal drukne” – og en strategi og et fremtidsbilde vi har funnet fram til sammen, som er konkret og som folk husker.

I tillegg er jeg veldig fornøyd med at vi har fått til en såkalt ”prøveskuddordning” for innovasjon og nytenkning i Redningsselskapet. Hvert år setter vi av en pott med penger til innovasjonsprosjekter, som medarbeidere og frivillige i alle deler av organisasjonen kan søke på. Dette er en ubyråkratisk ordning. Målet er å få ut de gode ideene, teste ut nye måter å jobbe på, nye produkter og nye tjenester. Vi ønsker å bygge en innovasjonskultur. Så langt har 12 prosjektert fått penger, fra kr 20.000 til kr 1. mill. Det blir spennende å evaluere dette etter ett år. 

Kan du gi et eksempel på noe du ikke fikk til?

Det er nok flere ganger at jeg har tatt for raske beslutninger. Raske beslutninger er nødvendig, særlig i en organisasjon som jobber med beredskap og sikkerhet, men samtidig kan det ha en bakside. Dette er jeg veldig bevisst og jobber med som leder. I slike situasjoner er det viktig å erkjenne at beslutningen var feil og lære av de feilene en gjorde i prosessen.

Har du et forbilde som leder?

Jeg lar meg inspirere av faglitteratur. Jeg leser hele tida, og har til enhver tid en bok om ledelse på gang. Jeg vil gjerne trekke fram to bøker, som jeg anbefaler: Boka ”Great by Choice” av Jim Collins og Morten T. Hansen og ”Relasjonsledelse” av Jan Spurkeland.

Kontaktperson Hege Guttormsen

hege.guttormsen@abelia.no

+47 943 66 094