Fakta om Trigger:

Trigger er Norges første byrå som har spesialisert seg på engasjerende kommunikasjon. I Løpet av 3,5 år har Trigger gått fra 4 til 27 ansatte med bred PR-, kommunikasjons- og markedsfaglig bakgrunn. Trigger står bak flere prisvinnende arbeider enn noen PR-byråer i Norge. Byrået har også fått en rekke anerkjennelser både i og utenfor Norge. Blant annet ble Trigger kåret til årets nykommerbyrå i Europa i 2011, årets nordiske PR-byrå i 2013 og årets PR-byrå i Norge i Byråprofil i 2013.


Hva er din ledelsesfilosofi?

Min agenda har alltid vært faglig, og det er et faglig gründerprosjekt som har ført meg inn i ledelse. Derfor er det kanskje ikke så rart at jeg tror intenst på at en sterk faglig misjon er det aller viktigste for å lede en kunnskapsbedrift til suksess. Når man evner å involvere hele organisasjonen i utviklingen av et felles faglig prosjekt, blir eierskapet sterkt hos alle ansatte. Det gir en unik vilje til å lykkes, som gir seg i utslag i en felles drivkraft som løfter organisasjonen videre – hele tiden. Slikt bygger lagfølelse og sterk kultur, og det er viktig for at mange sterke personligheter med ulike kompetanseprofiler skal jobbe godt sammen mot et felles mål. Derfor tror jeg en sterk faglig filosofi er en forutsetning for at moderne kunnskapsbedrifter, som må være i kontinuerlig utvikling for å henge med, skal lykkes over tid.

Kan du gi et eksempel på når du har lykkes?

Det høres kanskje rart ut, men jeg føler faktisk at jeg lykkes best når det er andre som gjør det bra. Den aller beste følelsen er når jeg oppdager at Trigger har levert et fantastisk prosjekt, uten at jeg engang var klar over at det var under oppseiling. For meg er det et bevis på at Trigger har gått fra å være et lite gründerprosjekt for 3,5 år siden, til å være et byrå med 27 ansatte med en unik kompetanse, en sterk faglig filosofi og en velfungerende arbeidsmetodikk. Bedre blir det ikke. 

Kan du gi et eksempel på noe du ikke fikk til?

Jeg feiler hele tiden, og etter hvert har jeg blitt smertelig klar over mine egne svakheter. En av mine største feil som leder var at jeg forsøkte å kompensere for mine egne mangler i altfor lang tid. Det gikk selvsagt ikke særlig bra i lengden. I det øyeblikket jeg forsto at man oppnår mer ved å dyrke sine sterke sider, så fremt man får hjelp til å løse det man ikke evner selv, fikk både jeg og mine kjære kollegaer en mye bedre hverdag.

I det siste har jeg blitt stadig mer oppmerksom på hvor viktig det er å gjøre feil. Det er gjennom å tørre og feile man lærer hva som fungerer best. Det er på den måten vi kan utvikle fagfeltet og oss selv som fagpersoner. Det er ved å tørre, feile, feile, feile og lykkes til slutt at vi kan drive fruktbar innovasjon – en nødvendighet for å levere optimale løsninger. Derfor er det så viktig at flere kvitter seg med ”Hva hvis…”-spøkelset. For hvis man ikke gjør feil, kommer man heller ikke videre. 

Har du et forbilde som leder?

Det som inspirerer meg aller mest er hvor mange måter man kan lede en bedrift på og likevel skape unike suksesshistorier. Historien er full av ledere som bekrefter at alle ledelsesteoriene i boka kan fungere – så lenge lederen er riktig. For min del lar jeg meg inspirere av visjonære ledere – uansett stil. For selv om jeg personlig tror på involvering og sterkt eierskap blant de ansatte, er det vanskelig å ikke bli fascinert av den ikoniske lederstilen til Steve Jobs eller kulturbyggeren Ingvar Kamprad. Begge har skapt to av verdens sterkeste merkevarer ut av ingenting, men det eneste de har til felles er et brennende engasjement for det de gjør og en urokkelig tro på at det alltid er mulig å gjøre det enda bedre. Det er ofte mer enn nok – og det er inspirerende i seg selv.

Se Triggers hjemmesider

Kontaktperson Hege Guttormsen

hege.guttormsen@abelia.no

+47 943 66 094