First House:
First House tilbyr rådgivning på strategisk nivå innen finansiell og politisk kommunikasjon, virksomhetskommunikasjon, krise- og mediehåndtering. Medarbeiderne har erfaring fra topposisjoner innen politikk, samfunns- og næringsliv, finans og media. Selskapet har i dag 20 ansatte.

Hva er din ledelsesfilosofi?

Mange sier jeg er åpen, ærlig og uredd. Min ledelsesfilosofi er nok også veldig situasjonsbetinget og delvis oppdragsbasert. For å være en god leder må man kunne tilpasse seg alle mulige situasjoner raskt og være beslutningsorientert og rett på det eller de mål man skal oppnå. Oppdragsbasert ledelse lærte jeg mye om i mine 25 år i Forsvaret. Det er en lederstil som passer veldig godt i kunnskapsbedrifter – dog med noen tilpasninger.

Generelt dreier ledelse av kompetansebedrifter seg likevel om to ting. Først og fremst må du sørge for at medarbeiderne gis anledning til utvikling. Dernest, men like viktig må du stimulere til frihet og ansvar for selskapets samlede utvikling. I kompetansebedrifter jobber man med kunnskap. Ingen har blitt dårligere av å dele kunnskap. Det gjelder eksternt og det gjelder vel så mye internt. Det betyr en prestisjeløs tilnærming til å jobbe i et fellesskap basert på kompletterende kompetanse og erfaring.

For meg personlig betyr det for eksempel at jeg ikke ser noe nederlag i å innrømme at en beslutning var dårlig og også endre den hvis mulig. En dårlig vurdering eller beslutning blir ikke bedre av om du gjennomfører den helt eller delvis.

Kan du gi et eksempel på når du har lyktes?

Jeg har så langt lykkes godt med First House. Noen vil tro at det har vært en utfordrende lederjobb å smelte sammen en rekke meget sterke og kompetente personligheter som Bjarne Håkon Hanssen, Leif Monsen, Ketil Lindseth, Jan-Erik Larsen, Tor Mikkel Wara og Hans Christian Vadseth for å nevne noen av våre mange medarbeidere. Det har imidlertid vært en lett jobb. Fokuset mitt har hele tiden vært på å få alle våre flinke medarbeidere til å jobbe sammen på best mulig måte. Jeg har lagt vekt på, helt fra starten å utvikle en prestisjeløs kultur hvor vi jobber en for alle, alle for en. Den kulturen har vi lykkes med å etablere. Det er grunnlaget for sterkt engasjement, høy kvalitet i rådgivningen vår og dermed svært gode resultater i oppstartsåret.

Kan du gi et eksempel på noe du ikke fikk til?

Den som gjennom et langt liv som leder på ulike nivå ikke har gjort feil og mislykkes har ikke gjort nok. Jeg har nok gjort mange feil opp gjennom årene. Jeg har prøvd å lære av disse. De fleste feilene jeg har gjort er nok likevel et resultat av dårlig kommunikasjon. I oppdragsbasert ledelse er dette ekstremt viktig – du må beskrive oppdraget, oppgaven eller rammene for en jobb på en slik måte at medarbeiderne har mulighet til å gjøre jobben. Om du ikke gjør det får du heller ikke de resultatene du ønsker.

Har du et forbilde som leder?

Nei, ingen spesielle. Blant annet ut fra det faktum at ingen ledere er perfekte i alle lederens roller forsøker jeg å utvikle meg og inspireres av ulike ledere i ulike situasjoner. Skulle jeg likevel trekke frem ett forbilde måtte det være den kinesiske generalen og filosofen Sun Tzu som gjennom skrivelsen ”The Art of War” utleder noen viktig prinsipper for ledelse. Lett omskrevet mener han blant annet at skal man oppnå noe gjør man det gjennom gode forberedelser og smart gjennomføring. Og det er like viktig å kjenne sine egne styrker og svakheter som andres.

/////////////////////////////////////////////////

Om First House:

First House tilbyr rådgivning på strategisk nivå innen finansiell og politisk kommunikasjon, virksomhetskommunikasjon, krise- og mediehåndtering. Medarbeiderne har erfaring fra topposisjoner innen politikk, samfunns- og næringsliv, finans og media. Selskapet har i dag 20 ansatte.

Selskapets styreleder er Leif Monsen og selskapet ledes av administrerende direktør Per Høiby. Selskapets eies av ti partnere: Bjarne Håkon Hanssen, Jan-Erik Larsen, Kari Holm Hejna, Tor Mikkel Wara, Bjørn Richard Johansen, Per Bjørkum, Hans-Christian Vadseth, Ketil Lindseth Leif Monsen og Per Høiby

First House er medlem av Norske Informasjonsrådgivere (NIR) og er i aktivt tilknyttet det globale kommunikasjonsnettverket FIPRA med fokus på politikk, regulatoriske forhold og finans.

Kontaktperson Hilde Widerøe Wibe

hilde.wibe@abelia.no

+47 481 31 153

Kontaktperson Hege Guttormsen

hege.guttormsen@abelia.no

+47 943 66 094