Fakta om Kongsberg Devotek:

Fra ide til prototype til et systematisk gjennomtestet og sertifisert produkt - utviklingsprosessen er Devoteks strategi. Med base i Kongsberg, Norges teknologihovedstad har Devoteks tverrfaglige ekspertise muliggjort utvikling av gode løsninger på en rekke industrielle felter. Devotek har hjulpet bedrifter med å møte særdeles strenge krav fra de mest krevende miljøer, fra havbunnen til det ytre rom.

Hva er din ledelsesfilosofi?

- Min ledelsesfilosofi består av seks prinsipper, sier Per Håvard Kleven som har utviklet en egen Devotek Management Norm – DMN. Det er viktig å vite hvor man skal. Dette målet må konkretiseres og gjøres tilgjengelig for alle i organisasjonen. Neste prinsipp er klarhet i ansvarsfordelingen. Hos oss betyr det at oppgavene hvert år fordeles fra øverste nivå til avdelingslederne, som igjen gir ansvaret til enkeltpersoner. Dette gjør det oversiktlig for oss når vi skal gå gjennom aktivitetene våre, sier Kleven. Klarhet i hvordan vi gjør ting er også et viktig prinsipp. Vi skriver ned hvordan vi gjør ting når vi gjør ting rett. Og det tar meg over til neste prinsipp: Hva er tilfredsstillende resultater og er de nådd? Kvantitativ måling er et nødvendig element. Videre er det bedriftens ansvar å sørge for å ha den nødvendige kompetansen. Kompetanse er et kritisk punkt for oss, derfor er det viktig at vi har et system for dette – et kompetansekart. Dette kartet viser oss hvilke områder de ulike avdelingene våre skal være gode på, helt ned på individnivå. Vi definerer og fordeler ekspertområder. Alle har sin egen personlige opplæringsplan hos Devotek, sier Kleven. For at vi hele tiden skal kunne være i front, er det avgjørende med kontinuerlig forbedring. Dette siste prinsippet tar på mange måter innover seg alle de fem foregående prinsippene. 
 

Kan du gi et eksempel på når du har lykkes?

Det er mye i vår filosofi og organisasjon som jeg er stolt av. Jeg er spesielt fornøyd med at det er lite baksnakking og internpolitikk hos oss. Vi sier ting til hverandre istedenfor å snakke om hverandre. Dette er verdier som er helt i tråd med ledelsesfilosofien vi praktiserer.

Kan du gi et eksempel på noe du ikke fikk til?

En episode som er nærliggende i tid er nedleggelsen av lokalkontorene til Devotek. Dette brukte vi mye penger på og hadde et reelt ønske om å få til. Vi trodde at dersom vi plasserte kontorer i nærheten av våre viktigste kunder, ville det være en fordel – både for oss og kundene. Der tok vi grundig feil, sier Kleven. Jeg vil gjerne oppsummere med tre lærdommer fra dette: 1) Krevende kunder ønsker den beste kompetansen. Om den kompetansen ligger i nærmiljøet eller ikke er ikke viktig. 2) Ingeniører som vil jobbe hos oss er lettest å rekruttere og beholde når de er i et robust miljø – der de kan lære bort og lære av andre kolleger innenfor flere disipliner samtidig. 3) Når man har lært noe nytt, og ikke er i tvil om det er riktig, må man ta konsekvensene av dette. Vi hadde lokalkontorer fra 2006 – 2012, selv om vi egentlig visste lenge før 2012 at dette ikke funket som vi ønsket.

Har du et forbilde som leder?

- Mitt største lederforbilde er Olav Volldal, som var leder for Kongsberg Automotive i 25 år, sier Kleven. Det jeg beundrer mest hos ham, er hans evne til å være konsekvent. Kongsberg Automotive er et norsk børsnotert selskap, som er underleverandør til bilindustrien i hele verden. Det er en krevende industri, og de har ikke et eget hjemmemarked. Den ledelsen han har bygget opp rundt seg er imponerende sammensveiset og flinke.

Les intervju med Kleven i NHO-magasinet

Les Paul Chaffey sitt blogginnlegg fra da han besøkte Devotek i Kongsberg

Kontaktperson Hege Guttormsen

hege.guttormsen@abelia.no

+47 943 66 094