Fakta om Podium:

Podium ble dannet i 2002 av Runar Heggen og han er fortsatt administrerende direktør og drivkraft i selskapet. Heggen startet allerede i 1994 med tilsvarende virksomhet. Fra å være et lite selskap har Podium vokst til å bli en ledende leverandør av arbeidsmarkedskurs med nærmere 35 kurssteder og 150 ansatte/tilknyttede konsulenter. Podium er en del av Jobzone Holding.

Hva er din ledelsesfilosofi?

Jeg er opptatt av å være inkluderende og skape et godt samarbeid. En viktig egenskap som leder er å være lyttende. Det er viktig å høre hva som blir sagt i organisasjonen. Videre er tillitt viktig. En god leder skal også sette tydelige og klare mål. Sist, men ikke minst, er jeg opptatt av engasjement og positivitet. Dersom jeg som leder klarer å være positiv og engasjert, smitter det nedover i organisasjonen og skaper godt arbeidsmiljø.

Kan du gi et eksempel på når du har lykkes?

Da jeg var avdelingsleder i en nyetablert avdeling i 2006, startet vi med ett lite kurs og var 2 stykker på avdelingen. I 2011 hadde vi vokst til 22 medarbeidere med en omsetning på 12 millioner fordelt på tre avdelinger. Miljøet var så positivt og engasjementet høyt. Jeg gledet meg hver dag til å komme på jobb for å møte kolleger og kursdeltakere.

Kan du gi et eksempel på noe du ikke fikk til?

Jeg har hatt noen nedturer også. Kan blant annet nevne at jeg var med på å starte et selskap. Vi holdt det gående i tre år på marginen, og måtte til slutt legge ned. Jeg liker ikke å mislykkes med noe, men det er jo også mye læring i det. Når det stopper i den ene enden, er det åpninger i den andre.

Har du et forbilde som leder?

Petter Stordalen er et stort forbilde for meg. Han har veldig sansen, og er utrolig god til å få med seg folk. Han skaper noe rundt seg. Noe som er viktig. Engasjement. Stordalen er en utrolig fin person.

Kontaktperson Hege Guttormsen

hege.guttormsen@abelia.no

+47 943 66 094