Fakta om CGI:

CGI er en global leverandør av IT- og forretningstjenester, grunnlagt i 1976. Deres 68 000 medarbeidere i 40 land leverer høykvalitetstjenester innen systemintegrasjon, outsourcing og forretningsrådgivning. I Norge har de over 600 medarbeidere fordelt på syv kontorer. De er bransjeledende på leveranser til avtalt tid og i henhold til budsjett, og de jobber alltid i samsvar med kundenes forretningsstrategi for å nå deres mål.

Hva er din ledelsesfilosofi?

Når man styrer gjennom kultur og verdier, er det viktig å formulere og uttale hvilke verdier og kultur man vil ha. Folk må agere i tråd med disse. Får man til det, er sjansene gode for bra resultater. Dette krever veldig tydelige målsettinger, og de må forstås av alle. Jeg har stor tro på individet – så stor at jeg kan bli beskyldt for ikke å være så god på teambuilding. For meg er det slik at ansvarlighet aldri er kollektivt. Kollektivt ansvar gir rom for å peke på hverandre, og det skaper ingen god kultur.

Kan du gi et eksempel på når du har lykkes?

Da vil jeg trekke frem CGI som eksempel. Jeg overtok ledelsen i august 2013. I løpet av noen hektiske måneder, klarte vi å snu underskudd til overskudd. Blant annet utarbeidet vi tydelige individuelle mål. Vi etablerte en åpenhet, som betyr at hver enkelt leder deler sine resultater med de andre lederne. På den måten lærer vi mye av hverandre. Samtidig er det tøft. Man ønsker ikke å stå frem med dårlige resultater. Tydelige resultatmål og krystallklar ansvarsfordeling der alle er involvert er en kombinasjon som raskt fører til gode resultater.

Kan du gi et eksempel på noe du ikke fikk til?

Det finnes nok mange eksempler på det. Dersom jeg bruker en generell vinkling, vil jeg si at min ledelsesfilosofi gir rom for misforståelser. Noen medarbeidere kan oppleve fraværet av regler og detaljkontroll som en frihet til å gjøre hva de vil. Slik er det jo ikke. Jeg har sett en del eksempler på dette, men i all hovedsak er ledere ansvarsfulle og ærekjære nok til ikke å falle i den fellen.

Har du et forbilde som leder?

Dersom jeg skal trekke frem en leder – og jeg innser at eksemplet er gammelt – så må det bli Janne Carlzon og det han gjorde for SAS i perioden 1981 - 1993. Han snudde en bedrift fra å være regelstyrt til å bli styrt etter verdier. Han fikk hele organisasjonen til å forstå hvorfor de var der. Det var rett og slett monumentalt det han gjorde.

Kontaktperson Hege Guttormsen

hege.guttormsen@abelia.no

+47 943 66 094