Fakta om Plan Norge:

Fadderorganisasjonen Plan Norge er en del av den internasjonale utviklingsorganisasjonen Plan, som jobber med 1,5 millioner fadderbarn og lokalsamfunn i 50 land. Plan Norge startet i 1996, og i dag har 128 000 fadderbarn en Plan-fadder i Norge. Plan baserer seg hovedsakelig på innsamlede midler fra private givere. Mer enn 80 prosent av pengene går til formålet.

Hva er din ledelsesfilosofi?

For meg er det viktig å lede gjennom andre. For tiden min ledergruppe i Plan. Det er tilsvarende viktig at vi i ledergruppen opptrer som en samlet gruppe – et lederteam – ikke en gruppe av ledere. Jeg prøver å bidra til at mine ledere igjen føler trygghet til å være offensive – og dele med resten av teamet og sine medarbeidere – i motsetning til å være defensive og konkurrere seg i mellom. Jeg har tro på prosesser og planer som fundament til å stimulere kreativitet og nødvendig improvisering.

I tillegg tror jeg det er viktig å være synlig og tydelig slik at det er liten eller ingen tvil om retning og målsetting for organisasjonen. En direkte form reduserer også rom for tvil og skaper, etter min erfaring, trygghet for de tiltak som mellomledelsen ønsker å iverksette.

Kan du gi et eksempel på når du har lykkes?

Det er en stund siden jeg har vært linjeleder – men føler at jeg som divisjonsdirektør i Nera telecom lyktes med å bygge et bra lederteam der vi følte et kollektivt ansvar for resultatene i divisjonen – noe jeg prøver å oppnå også i Plan. Det var her viktig å få en felles forståelse og ansvarsfølelse for hele verdikjeden, fra R&D via produksjon, til salg og ettersalgsservice. En felles forståelse for den gjensidige avhengigheten mellom hver avdeling og enhet gjorde det lettere og sammen løse de utfordringene som kom, ikke minst som følge av omsetningssvikt etter finanskrisen. 

Kan du gi et eksempel på noe du ikke fikk til?

Jeg gapte over for mye da jeg både ville etablere et banebrytende konsulentfirma – og samtidig være politiker på høyt nivå og familiefar. Skal jeg lykkes – både basert på indre og ytre verdier – er det viktig for meg å være noenlunde fokusert og 100 % engasjert – og stå løpet ut på lang sikt.

Målsettingen var å utvikle et konsulentselskap organisk, og at selskapet skulle nå en kritisk masse på 10-15 konsulenter for derved å ha nødvendig strukturkapital til å være selvgående. Dette er i seg selv en krevende øvelse når produktet man selger i praksis er antall timer. Ikke minst når man må stå for innsalg og alle andre aktiviteter i tillegg. Skal man lykkes med dette bør dette være det eneste man holder på med – og det bør være stimulerende og engasjerende nok i seg selv. Alle ens konkurrenter har dette som første og eneste prioritet.

Da jeg samtidig begynte med politikk, med de samme dilemmaene (de andre politikerne på tilsvarende nivå gjorde kun dette – på heltid), ble det umulig å lykkes 100 % med noen av aktivitetene.

Har du et forbilde som leder?

Ikke egentlig – men jeg har jo møtt mange gode ledere både i politikken, næringslivet og i det sivile samfunn. Prøver likevel å finne min egen vei, også basert på dem jeg har rundt meg. Enhver medarbeider og situasjon er i utgangspunktet ulik – men etterhvert opparbeider man seg erfaring og intuisjon som gjør at man kan kjenne igjen ulike drivere og rammefaktorer. 

Se Plan Norges hjemmesider

Kontaktperson Hege Guttormsen

hege.guttormsen@abelia.no

+47 943 66 094