Øyvind Fylling-Jensen, Nofima:

«Ledere som er ærlige, oppriktige og behandler alle medarbeiderne med den samme respekt står for meg høyt.»

Fakta om Nofima:

Er et av Europas største næringsrettede forskningsinstitutt som driver forskning og utvikling for akvakulturnæringen, fiskerinæringen og matindustrien. Instituttet ble etablert 1. januar 2008 og har om lag 380 ansatte. Årlig omsetning er rundt 530 millioner kroner.

Hva er din ledelsesfilosofi?

Jeg har gjennom de siste tretti årene hatt forskjellige lederoppgaver. Fra å være leder i et lite oppstartselskap med rask vekst og internasjonal tilstedeværelse, til ledelse i større nasjonale og internasjonale selskap. De siste ti årene har jeg vært leder av forskningsinstitutter i betydelig omstilling. Min lederfilosofi bygger nok mye på de erfaringene jeg har gjort underveis.

Det er viktig for meg at min ledergjerning har et formål som er større enn bare det å være sjef. Jeg ønsker å bidra til at min organisasjon er med på å gjøre en forskjell for kunder, oppdragsgivere og samfunnet, og får jeg til dette er det i tråd med min filosofi. Tydelighet på mål og resultater basert på en visjon om hvor jeg ønsker organisasjonen skal være er et viktig element i dette. Videre er det bedre å handle, basert på gode analyser, enn å tro at ting går over og utfordringer forsvinner av seg selv.

Det å være leder er ikke et «one-man-show», men snarere en rolle som dirigent som søker å få det beste ut av alle, uansett hvilket nivå de er på i organisasjonen. Vi har forskjellige oppgaver og troen på at alle ønsker å gjøre en god jobb ligger dypt forankret hos meg. I dette ligger også et grunnleggende syn på individets integritet og respekt for at andre kan ha andre synspunkter og oppfatninger. Jeg legger derfor stor vekt på «takhøyde» og saklige diskusjoner for å treffe gode beslutninger, og svært sjelden bruker jeg min beslutningsmyndighet for å ta avgjørelser. Jeg legger også stor vekt på trivsel og at vi skal ha det moro på jobb. Det ville være trist hvis våre medarbeidere ikke synes at jobben er morsom og alt er trist.

Kan du gi et eksempel på når du har lykkes?

Det er vel andre enn jeg som skal dele ut karakterer om vellykket lederskap, men jeg er svært godt fornøyd med gjennomføringen av omstillingene i Nofima. Fra å være fire, uavhengige institutter med egne mål og strategier, fremstår selskapet i dag som et sterkt forskningsfaglig institutt under felles profil og ledelse. Jeg har, sammen med selskapets øvrige medarbeidere, ledet selskapet gjennom betydelige omstillings- og nedbemanningsprosesser. Sammen har vi dannet grunnlag for videre faglig vekst basert på en god økonomi. Jeg er stolt av den snuoperasjonen vi har gjennomført.

En annen læring for å lykkes som lederer samspillet med de tillitsvalgte. Kort oppsummert kan dette sammenfattes i at de ansatte i det store og hele har samme mål som ledelsen om at bedriften skal lykkes. Således er aktiv involvering og samspill med organisasjonene et viktig suksesskriterium.

Kan du gi et eksempel på noe du ikke fikk til?

Det finnes nok mange eksempler på ting jeg ikke har fått til. En av utfordringene jeg har som leder er at jeg kan bli svært engasjert og utålmodig på å oppnå resultater. Eksemplet jeg vil trekke frem er fra en av mine første jobber som omstillingsleder. Jeg hadde mål og strategi klart, men glemte nok at omstilling er et samspill som krever betydelig klokskap og ikke bare handlekraft. I dette tilfellet undervurderte jeg motstanden fordi organisasjonen var i et annet modus enn jeg. Dette skapte mye motstand, les: Kraft skaper motkraft, og først når jeg fikk de øvrige lederne og organisasjonen til å se behovet og at alternativet ville være verre, lykkes vi.

Har du et forbilde som leder?

Det finnes mange svært gode ledere rundt om i Norge og verden. Det er derfor vanskelig å trekke frem enkeltpersoner som lederidealer. Dette fordi ledelse er situasjonsbetinget og en leder som er utmerket i en situasjon kan være en katastrofe i en annen.

Jeg vil derfor heller trekke frem noen lederegenskaper jeg prøver å følge. Ledere som er ærlige, oppriktige og behandler alle medarbeiderne med den samme respekt står for meg høyt. Videre ønsker jeg at lederen skal gi rom for at de som bør æres får ros og anerkjennelse, samtidig som lederen tar det hele ansvaret dersom noe går galt. Greier jeg dette i min egen hverdag har jeg det både morsomt og vi skaper resultater.

Kontaktperson Hege Guttormsen

hege.guttormsen@abelia.no

+47 943 66 094