Fakta om NINA:

NINA er et nasjonalt og internasjonalt forskningsinstitutt på natur og samfunn. Kompetansen utøves gjennom forskning, overvåking og konsekvensutredninger.

Hva er din ledelsesfilosofi?

Da jeg som 32-åring fikk min aller første lederjobb i 1997, ble jeg anbefalt å sette ord på min egen filosofi – basert på egne verdier og ferdigheter. Jeg utviklet da Norunns 5 R’er: Ros, Raushet, Respekt, Ryddighet og Resultater. Etter hvert som jeg har fått mer erfaring og kunnskap har jeg nok videreutviklet filosofien mer i tråd med mer anerkjente modeller og teorier. Den viktigste oppgaven jeg har som øverste leder i NINA er å bygge en god og sunn organisasjonskultur basert på våre verdier: lagspill, entusiasme, integritet og kvalitet. I tillegg er det viktig å ha en effektiv og god administrasjon som sørger for at vi har gode systemer og effektive rutiner slik at virksomheten blir dynamisk og lettbeint. Ikke så ulikt R'ene som jeg laget for 15 år siden! Å være NINA-direktør er drømmejobben for meg, og jeg gleder meg til hver arbeidsdag. Nøkkelen til min arbeidsglede er at jeg brenner for kunnskap om natur og samfunn, og jeg stortrives sammen med alle medarbeiderne i NINA. Jeg har også stor glede av å samarbeide med andre instituttdirektører via Abelia og FFA. Felles refleksjon om utfordringer og muligheter er inspirerende.

Kan du gi et eksempel på når du har lyktes?

De siste tre årene har vi vokst med 30%, og vi har ansatt utrolig mange nye dyktige medarbeidere. Alle våre nøkkelparametre har pekt oppover: Økt synlighet i media, økt antall vitenskapelige publikasjoner, antall prosjekter nasjonalt og internasjonalt har økt samt at vi har nådd vår økonomiske målsetting om drift i balanse. Samtidig har vi et særdeles lavt sykefravær. Jeg vil også trekke fram at vi nå bygger nytt forskningsbygg for NINA på Gløshaugen i Trondheim. Det er et viktig grep for NINA. Men veien fram til der vi er nå har vært krevende. I 2004 startet vi en snuoperasjon etter år med røde tall på bunnlinja. Vi måtte ta grep med blant annet omlegging av driften, tilpasning av arbeidsstokken og endringer i pensjonsordninger. Dette var krevende prosesser, som vi gjennomføre i konstruktiv dialog med arbeidstakerorganisasjonene. Vi har god tradisjon med godt samarbeid med arbeidstakerorganisasjonene i NINA.

Kan du gi et eksempel på noe du ikke fikk til?

Nei, hva skal det være? Jeg har null fokus på slikt. Jeg er ukuelig optimist, og utfordringer er til for å løses.

Har du et forbilde som leder?

Her vil jeg trekke fram to ledere som på hver sin måte er mine forbilder: Barack Obama er en modig leder som har en utrolig evne til å kommunisere. I tillegg liker jeg Erik Hamrens lederstil. Jeg fulgte med ham da han var trener for Rosenborg. Hans fokus på attitude sammen med sin fotballfaglige kompetanse imponerte meg..

Kontaktperson Hilde Widerøe Wibe

hilde.wibe@abelia.no

+47 481 31 153