Fakta om Campus NooA:

Campus NooA er en ny, offentlig godkjent nettskole med ambisjoner om å bli et internasjonalt senter for nettkurs. Skolen samarbeider med utdanningsinstitusjoner, organisasjoner og lærere om å utvikle kurs på flere språk. De første 30 kursene er allerede klare på norsk og engelsk i NooAs flerspråklige læringsplattform. De fleste av kursene inngår foreløpig i NooAs Forfatterskole og NooAs Videregående nettskole. Campus NooA har opprettet en skandinavisk studentkommisjon, etablert et internasjonalt kvalitetsråd og et rådgivende organ med internasjonale eksperter og engasjert samarbeidspartnere i flere land.

Hva er din ledelsesfilosofi?

Da jeg ble valgt til president i EDEN (European Distance and E-learning Network) uttalte jeg at: "My favourite e-learning words are: cooperation, freedom, transparency and celebration". Slik vil jeg også at filosofien ved Campus NooA skal være. Dette er forankret i min teori om kooperativ frihet og transparens i nettbasert utdanning. Der argumenterer jeg for at voksne mennesker med jobb- og familieforpliktelser trenger stor frihet til å studere når og hvor de vil. Samtidig må vi utnytte moderne teknologiske og pedagogiske muligheter til å gi dem tilgang til et godt faglig og sosialt læringsnettverk.
Norske skoleledere må nå forholde seg til at flere nettskoler tilbyr gode nettstudier som både er kostnadseffektive, fleksible og sosiale.

Kan du gi et eksempel på når du har lykkes?

Det som motiverer meg er opplevelsen av å gi mennesker bedre muligheter til å få opplæring og utdanning. Som utviklingsleder, var jeg med på å bygge opp NKI Nettstudier til Nordens største nettskole, og jeg er stolt av alle nyvinningene vi fikk til der. To eksempler er det individuelle planleggings og oppfølgingssystemet og læringspartnertjenesten som vi fikk den internasjonale prisen Boldic Award for. Dette har bidratt til å gi mange nettstudenter større individuell fleksibilitet og et mer sosialt læringsmiljø – noe jeg ønsker å videreføre i Campus NooA.

Jeg har også en sterk følelse av at vi lykkes når jeg hører om nettstudenter som når sine mål på tross av særlige utfordringer. Selv om de aller fleste nettstudentene er vanlige mennesker, er det tankevekkende å høre alle suksesshistoriene om mennesker med lese- og skrivevansker, sosial angst, funksjonshemninger og skoletretthet som lykkes som nettstudenter. På dette området har nettskolene tatt et langt større ansvar en de har fått anerkjennelse for.

Kan du gi et eksempel på noe du ikke fikk til?

Mitt forsøk på å opprette et e-postbasert diskusjonsforum om utdanning tidlig på 90-tallet var ikke vellykket. Statsråd Gudmund Hernes i Kirke-, utdannings og forskningsdepartementet ble meldt inn, samtidig med at Computerworld annonserte at han var den første norske statsråden med egen e-postadresse. Dette resulterte i så mye e-post at departementet la inn en automatisk svartjeneste. Svaret gikk selvfølgelig tilbake til Hernes - og de tretti andre deltakerne i diskusjonsforumet. Dette gjentok seg ca hvert femte minutt. Det var derfor med en viss tilfredshet at jeg som systemadministrator fulgte slagordet: Hernes må fjernes!

Disse erfaringene har uansett bidratt til ambisjonen om å bygge opp Campus NooA som internasjonalt senter for nettstudier.

Har du et forbilde som leder?

Av mine tidligere sjefer er det Lars Monrad-Krohn, Erling S. Andersen og Torstein Rekkedal som har inspirert meg mest. Alle tre er dyktige fagfolk som har stimulert min interesse for forskning, innovasjon og utvikling.

I disse dager er jeg fascinert av Johan H. Andresen jr. sitt engasjement for sosialt entreprenørskap. Jeg kjenner ham ikke, men skulle svært gjerne møtt ham for å få noen gode råd om hva vi kan gjøre på dette området. Det har sammenheng med at Campus NooA har engasjert en internasjonal ekspertgruppe som skal gi strategiske råd for fremtiden. Et av punktene i gruppens mandat er å utfordre oss på hvordan vi kan bruke e-læring til å støtte opp om sosialt entreprenørskap og humanitært arbeide.

Jeg er overbevist om at bransjen har et stort potensial på dette området og at mange av mine kolleger kan tenke seg å bidra med både kompetanse og frivillig innsats.

Se Campus NooA sine hjemmesider

Kontaktperson Hege Guttormsen

hege.guttormsen@abelia.no

+47 943 66 094