Fakta om Dark Arkitekter:

Dark Arkitekter har en stab på 40 kvalifiserte medarbeidere: arkitekter, urbanister, landskapsarkitekter og tekniske tegnere. Dark har en stor og variert produksjon. Har blant annet vært med på Barcode-prosjektet i Bjørvika.

Hva er din ledelsesfilosofi?

I en skapende virksomhet som Dark, må vi fornye oss hele tiden. For å få dette til, er vi særlig avhengig av åpenhet og gjensidig respekt i alle ledd. Er ikke dette på plass klarer vi ikke å skape noe nytt. Noen av mine viktigste oppgaver er derfor alltid å se etter nye muligheter, utfordre gitte normer, søke nyskapende samarbeid og være en kreativ fasilitator på tvers av fag og kulturer. For å krysskoble mennesker, ideer eller tanker på en god måte er det særlig tre sentrale ingredienser jeg er opptatt av: positive holdninger, respekt og nysgjerrighet. Ved å sette sammen ting som i utgangspunktet ikke passer sammen, opplever vi ofte at det skapes noe nytt – en tredje ting som ikke finnes fra før. I godt samarbeid blir altså 1+1=3. Samtidig er det viktig ikke å være redd for å gjøre noen feil underveis. Det hender jo at man prøver ting som ikke funker. Da må vi ta lærdom av det, og prøve på en annen måte neste gang. Som leder er jeg den som åpner boken slik at nye fortellinger kan skrives.

Kan du gi et eksempel på når du har lyktes?

Ombygningen av Næringslivets Hus var et meget komplekst og vellykket prosjekt der vi lyktes på svært mange områder. Jeg forsøker på ingen måte å smiske med NHO/Abelia når jeg sier dette. For oss fremstår dette som en vellykket prosess fra a til å. Det er ikke så enkelt å vite nøyaktig hvorfor dette ble så bra, men jeg tror det har en sammenheng med at det var en klar målsetting og en stolthet og lyst til å få til noe bra – både hos oppdragsgiver og leverandør. Alle som bidro i prosessen bar preg av gjennomsyret eierskap til utviklingen. NHO var tydelige på at de ville satse på en langsiktig verdi. Det er gjerne sånn at dersom man klarer å løsrive seg fra bunnlinja og snakke om verdi istedenfor, så skapes det noe virkelig bra.

Kan du gi et eksempel på noe du ikke fikk til?

Ja, jeg har også erfaring fra prosesser som har strandet på grunn av dårlig organisering, sviktende kommunikasjon og grunnleggende mangel på respekt i flere ledd. Er ikke disse tingene på plass, halter ting veldig fort, og man skaper ikke verdier. Da kan man være så dyktig man bare vil, men likevel fungerer det ikke. Heldigvis skjer ikke dette ofte.

Har du et forbilde som leder?

Nei, jeg har ikke et forbilde som peker seg ut. På ulike områder lar jeg meg inspirere av ulike personer. Her er noen av dem som jeg beundrer: Sasha Hadid, Steve Jobs, Sejima, Anish Kapoor, Marit Breivik, Paul Chaffy, Jonas Gahr Støre og Anne Grete Solberg.

Kontaktperson Hege Guttormsen

hege.guttormsen@abelia.no

+47 943 66 094