Fakta om Bedriftskompetanse:

Bedriftskompetanse AS er et landsdekkende utviklingsmiljø med tyngdepunkt i nord. Gjennom mer enn 30 år har selskapet bidratt til utvikling i offentlige og private virksomheter. Bedriftskompetanse leverer tjenester innenfor: Samfunnsutvikling, næringsutvikling, forretningsutvikling og organisasjonsutvikling. Selskapet har 25 medarbeidere som brenner for å skape konkrete, praktiske og varige resultater for sine kunder.

Hva er din ledelsesfilosofi?

Tre A-er står sentralt i min ledelsesfilosofi. Ansvarlighet, Anerkjennelse og Arbeidsglede. Alle som er tilknyttet en virksomhet har i mine øyne et ansvar for å bruke egne ferdigheter, talenter og egenskaper til å realisere organisasjonens målsettinger. Det handler ikke minst om holdninger, i praksis å vise at man ønsker vel – både arbeidsplassen, kundene og kollegene. Jeg tror på medarbeidere som vil utgjøre en forskjell. Jeg er en leder som ønsker å tilrettelegge for at slike medarbeidere skal få rom til å vokse og utvikle seg.

Jeg tror på emosjonenes betydning, og at emosjoner påvirker fokuset vårt, trivselen og produktiviteten. Anerkjennelse gir positiv energi, som smitter. Vi er hverandres arbeidsmiljø, og har et felles ansvar for å skape rammer for arbeidsglede og vekst. Jeg arbeider med ledelses- og medarbeiderskapsutvikling hos kundene våre og har lært at altfor mange utfordringer skyldes misforståelser, basert på opplevelser av ikke å bli sett og anerkjent. Men for å få, må man evne og tørre å gi.

Fundamentet i mitt lederskap hviler på at det er noe jeg er dyktig til, og andre ting jeg må bruke svært mye energi på å mestre. Og selv da er det ikke sikkert at jeg gjør det godt nok. Men ved å være oppmerksom på og anerkjenne svakhetene mine kan jeg trekke på medarbeidere som utfyller meg. Jeg mener det er en forutsetning for godt lederskap å kjenne seg selv, og ikke være altfor selvhøytidelig.

Kan du gi et eksempel på når du har lyktes?

Jeg er privilegert, og opplever å lykkes hver dag. I oppdrag for kundene våre får jeg tilbakemelding på å utgjøre en forskjell, og jeg har kolleger som gir tilbakemelding på at jeg betyr noe for dem og for organisasjonen. Den anerkjennelsen er svart viktig for meg, og utgjør mitt drivstoff i hverdagen. Jeg er også stolt av å ha gjennomført krevende prosesser som fusjoner, avviklinger og kultursammensmeltninger. Prosesser som har gjort meg til et klokere menneske og leder, og en bedre rådgiver for Bedriftskompetanses kunder.

Kan du gi et eksempel på noe du ikke fikk til?

Heldigvis er det mange ting jeg ikke har lykkes med her i livet. Heldigvis, fordi det er mer læring i feil enn i suksess. Det gjør vondt mens det står på, men jeg er overbevist om at i andre enden kommer en styrket ut hvis man tar med seg læringspunktene. Og i bakspeilet ser jeg at det er tre hovedgrunner til at jeg ikke har lykkes med å innfri ambisjonene mine:

  • Jeg har ikke eid problemstillingen i stor nok grad, latt andre sette dagsorden eller ikke vært sterk nok i oppfølgingen
  • Jeg har vært for feig, unngått de ubehagelige samtalene for lenge
  • Jeg har ikke prioritert oppdraget høyt nok , og avsatt tilstrekkelig med ressurser

Har du et forbilde som leder?

Jeg har ikke ett forbilde som leder, men jeg lar meg besnære av mennesker som er tydelige, uredde og lite selvhøytidelige. Mennesker som vil utgjøre en forskjell fordi de brenner for noe. Det gir et bredt spekter av forbilder, fra gründeren og entreprenøren som får noe til å skje mot alle odds og påstander, til mennesker som utgjør en viktig forskjell i samfunnsutviklingen - styrt av annet enn eget maktbehov og prestisje.

Kontaktperson Hege Guttormsen

hege.guttormsen@abelia.no

+47 943 66 094