Fakta om Engasjert Byrå:

Engasjert Byrå består av coacher, kommunikatører, relasjonsbyggere, strateger, økonomer, rådgivere, designere, markedsførere og formgivere. Vi fasiliterer, utvikler, formidler, implementerer, skaper, produserer og sikrer. Vårt hovedformål er å engasjere mennesker så mye at det utløser handling.

Hva er din ledelsesfilosofi?

Jeg har stor tro på verdibasert ledelse. Selv hadde jeg mine første 7 år i arbeidslivet i en organisasjon som la stor vekt på etterlevelse av verdier, anerkjenelse og kulturbygging – Jordan as. Dette har preget hele min arbeidskarriere. Fordelen med å starte sitt arbeidsliv på en arbeidsplass med god kultur er at jeg har med meg et verdisett videre som er sterkt forankret i meg selv. Ulempen er at jeg alltid måler andre arbeidsmiljø og kulturer, opp mot min første arbeidsplass. Dette har gjort meg veldig selektiv ved valg av arbeidsgivere opp igjennom tiden. Det er viktig å stille noen kontrollspørsmål for å finne ut om verdiene i et selskap er forankret og etterlevd i bedriften.

Da jeg selv startet opp Engasjert Byrå, sammen med Tone Engberg og Kolbjørn Nordvik, for 3.5 år siden – var det veldig viktig for meg å skape en kultur basert på riktige verdier. Vi har gått fra 3 til 15 engasjerte medarbeidere på 3 år. Og hele tiden har vi bygget kultur basert på verdier. Vi inkluderer alle våre medarbeidere i strategiarbeide og vi er svært opptatt av at alle skal ha eierskap til målsetningene vi har i selskapet. Da er det også enklere å nå målene våre.

Vi har hele tiden ansatt mennesker som er mer kompetente enn oss selv innen ulike fagfelt, for stadig å bli bedre som kompetansepartner for våre kunder. Alle menneskene som arbeider i Engasjert Byrå er engasjerte i politikk, fag eller organiasjonsarbeide utenfor bedriften. Det ser jeg på som et stort pluss – det viser initiativ og gjennomføringsevne – to egenskaper jeg setter svært høyt.

Jeg er også opptatt av å formidle at det er viktig å skryte av hverandre, og at det er lov til å skryte av seg selv. Å bli sett, å få anerkjennelse for den innsatsen du gjør, er kjempeviktig. Det trenger ikke være en spesiell anledning for at du skal skryte av kollegene dine. Gjør det når de har forklart noe på en lettfattelig måte, når de har levert et godt produkt, gjort en fengende presentasjon. Ofte sitter vi og tenker positive ting om kolleger uten å si det til dem.  Det må vi slutte med. Min og din oppførsel kan få kollegene til å trives bedre. Det vil øke din bedrifts produktivitet.

Kan du gi et eksempel på når du har lyktes?

I januar 2012 fikk jeg en idé om at vi i Engasjert Byrå skulle gi bort skuddårsdagen vår, da jeg fant ut at jeg ikke hadde regnet med den ekstra dagen i budsjettet – vi hadde ikke bruk for den. Ved hjelp av gode kolleger fant vi et veldig flott tiltak i Trondheim – Barnas Stasjon, som er et åpent hus for småbarnsfamilier med psykiske og/eller rusrelaterte vansker. Vi bestemte oss for å gi våre tjenester (gruppecoaching, 1:1 coaching, markedsføringsrådgivning, osv) og våre armer, bein og hjerter til dem den 29. Februar 2012.

På den første samtalen vi hadde med Barnas Stasjon, seint i januar, kjente jeg på deres store glede over å motta, at jeg måtte bare oppfordre flere til å bli med og Gi bort dagen. Flere måtte få kjenne på gleden av å gi! Vi satte i gang nettverket vårt og brukte sosiale medier for å spre budskapet. Slik startet vi i Engasjert byrå en drivkraft for frivillighet og giverglede: Gi bort dagen. 29. Februar 2012 ble en fantastisk dag – 28. Februar 2013 ble tre ganger så stor med bred dekning i NRK og i nyhetsbildet for øvrig. Les mer på www.gibortdagen.no.

Hvorfor lykkes vi med dette. Det er egentlig ganske enkelt: Det handler om en god idé som engasjerer,  gjennomføringskraft og et solid nettverk. Har vi disse tre elementene på plass, så kan vi få til hva som helst.

Kan du gi et eksempel på noe du ikke fikk til?

Jeg har mange eksempler på ting jeg ikke har fått til. Jeg har faktisk skrevet en bloggpost om akkurat det. Om kunsten å gå på trynet. Om jeg skal trekke ut et eksempel så må det være da jeg ble ansatt i en stilling i et selskap jeg har beundret fra utsiden. Med store forventninger til egen innsats og viljen til å endre, skape og utvikle innenfor mitt fagfelt, gikk jeg løs på arbeidsoppgavene mine med stort engasjement. Jeg møtte skepsis, tradisjonstenkning og mennesker med egne agendaer.

Jeg møtte rett og slett motstand og forsøkte derfor å legge om strategien for å likevel nå målsetningene mine, uten hell. Etter kort tid i selskapet ga jeg opp og søkte meg ny jobb. Det var et nederlag for meg personlig, men i ettertiden kan jeg se at jeg har lært veldig mye fra den tiden om hvordan jeg ikke vil ha det, og at jeg fremdeles har gode relasjoner fra denne arbeidsplassen, som jeg tar vare på.

Har du et forbilde som leder?

Jeg er stor tilhenger av ledere som viser engasjement, gjennomføringsevne og har sterke verdisett. Jeg møter mange ledere gjennom jobben min, da vi i Engasjert Byrå leverer rådgivning innen nettopp, verdibasert ledelse. Her møter vi ledere som er både bevisste og ubevisste i forhold til viktigheten av etterlevelse av bedriftens verdier som kulturskaper. Jeg har derfor møtt mange gode ledere – som jeg beundrer for sine egenskaper.

Om jeg skal trekke frem noen, så må jeg trekke frem min egen administrerende direktør fra min tid i Jordan as, Øystein Hjørnevik. Selv var jeg ung og fersk som arbeidstaker, naiv og nysgjerrig. Øystein utøvde verdibasert ledelse, hadde empati, humor og gjennomføringsevne.Samtidig hadde han mye kunnskap og erfaring. Selv om det var en mellomleder mellom meg og Øystein, tok han seg likevel tid til å lytte, komme med råd og støtte ved utfordrende arbeidsoppgaver. Og ikke minst – gjorde jeg en god jobb så fikk jeg både skryt og anerkjennelse fra direktøren, det var stor stas. Jeg pleier å si at jeg har "vokst opp" i Jordan as – og en av dem som oppdro meg var nettopp Øystein Hjørnevik.

Engasjert Byrå sine hjemmesider

Kontaktperson Hege Guttormsen

hege.guttormsen@abelia.no

+47 943 66 094