Fakta om Hjelp24:

Har på få år oppnådd en unik posisjon i det private helsemarkedet, og dekker i dag hele behandlingskjeden. Med 700 ansatte og 40 lokalkontorer spredd over hele landet, har de helsefaglig personell tilgjengelig for kunden 24 timer i døgnet, 365 dager i året.

Hva er din ledelsesfilosofi?

Jeg beskrives nok som en typisk ”driver”. Jeg har stort engasjement, er positiv og er en grunnleggende optimist. Jeg elsker jobben min og opplever meg som privilegert. Min ledelsesfilosofi er egentlig veldig enkel. Jeg vil være en leder medarbeiderne ønsker å følge. Dette er ikke spesielt banebrytende. Det ønsker antakelig de fleste ledere. Spørsmålet er hvordan man får det til.
Tidligere la jeg nok for mye vekt på egenskaper som ligger ganske naturlig for meg – nemlig det å engasjere, inspirere og motivere. Jeg har vært heldig og ledet kunnskapsrike medarbeidere og har blitt mer og mer klar over at dette ikke er nok. Det er viktig å omtale fremtiden med håp og tyngde – være visjonær og formidle en tydelig retning. Det aller viktigste er imidlertid å gi den enkelte en opplevelse av å være betydningsfull og viktig: Jeg trenger deg. Kollegene trenger deg. Organisasjonen trenger deg. Det tror jeg på. Det er min ledelsesfilosofi.

Dette betyr at jeg må bruke mye tid på å forstå og lytte; både hva angår fag – men ikke minst hva den enkelte er opptatt av – hvordan de tror vi skal få det til. Jeg tror dette er viktige forutsetninger for å kunne være støtte, inspirator og sparringspartner. Ikke minst er jeg opptatt av ”hele” mennesket – ikke bare det jeg ser på jobben. Jeg er ikke utlært, men jeg håper jeg blir oppfattet som en leder som bryr seg og er ”tett på”.

Kan du gi et eksempel på når du har lyktes?

Jeg har flere eksempler på at jeg har lykkes. Men det er ikke grunnet mine egne prestasjoner. Det er når jeg har fått til noe sammen med andre. Når vi har vært et team som har lykkes. Jeg fryder meg når jeg snakker med tidligere kolleger fra IKEA om hva vi fikk til sammen og hvor gode vi var. Da tenker jeg at jeg har lykkes. Jeg medvirket til å gi dem troen på at de var viktige. At de var betydningsfulle. At vi fikk til noe. I all beskjedenhet mener jeg også at vi skapte verdier. Det er dessuten flere i dette teamet som har gjort strålende karrierer i etterkant. Personlig har jeg også vært heldig og hatt ledere som har gitt meg den samme opplevelsen. Som har trodd på meg. Det er nok også grunnen til at jeg har utfordret meg selv med å ta de valgene som har brakt meg i den privilegerte rollen jeg har i dag – og som jeg stortrives i.

I dag jobber jeg i Hjelp24 som er et knallgodt eksempel på en bedrift som virkelig har hatt troen på å lykkes – og som fortsatt tror på videre vekst. Vi er overbevist om at vi med vårt fokus på medarbeidernes kompetanse, kvalitet og kunde- og pasientorientering vil bringe oss til nye høyder. Jeg er meget stolt av å være en del av Hjelp24.

Kan du gi et eksempel på noe du ikke fikk til?

Jeg er dårlig til å spare på eksempler på ting jeg ikke får til. Men jeg kan jo nevne at jeg i min første lederjobb igangsatte og innførte et ganske komplisert og omfattende kompetansekartleggingsverktøy som ikke bare var for detaljert – det var heller ikke tilstrekkelig forankret i verken fremtidsbehov eller overordnede målsetninger.

Har du et forbilde som leder?

Jeg har mange forbilder. Men jeg tror jeg vil understreke at min beundring og forbilder er like situasjonsbestemt som å fremheve noen bestemt leder. Jeg omgås daglig av inspirerende kolleger og ledere som har kloke tilnærminger jeg daglig lærer av.

Jeg drister meg likevel til å nevne en av de virkelig store lederne i vår tid. Nelson Mandela. Han har en unik plass i verdens bevissthet. Beretningene om hans lange vei til frihet og hans rolle som den første presidenten i et demokratisk Sør-Afrika er rett og slett fantastisk.

Kontaktperson Hege Guttormsen

hege.guttormsen@abelia.no

+47 943 66 094