Fakta om Tromsø Internasjonale Filmfestival (TIFF):

Arrangeres hvert år i januar. Her presenteres internasjonal kvalitetsfilm midt i mørketiden. Dette er Norges største filmfestival målt i antall besøk med 53 000 besøk i kinosalene i 2012. TIFF driver også kvalitetskino og cinematek i Verdensteatret – en av Europas eldste kinobygg. Videre arrangerer TIFF årlig Stumfilmdager i Tromsø i september. Her presenteres gamle stumfilmer akkompagnert av levende, nykomponert musikk innen alle sjangere. TIFF arrangerer stumfilmturneer i Russland med norske og russiske musikere, og jobber for å vise norsk film i Russland og vice versa.

Hva er din ledelsesfilosofi?

I TIFF har vi veldig dyktige medarbeidere, så jeg er opptatt av at man skal delegere ut større arbeidsområder hvor det er rom for at den enkelte selv kan løse oppgavene på sin egen måte. Dette innebærer mye ansvar, og at man jobber selvstendig – derfor må det være stor takhøyde og rom for å gjøre feil. Som festival oppbemanner vi hvert år fra 12 ansatte til å ha 30 festivalansatte, 350 frivillige i tillegg til at vi får tilreisende kinomaskinister fra hele landet, samt at flere kinoer og kulturhus jobber for oss før og under festivalen. Dette innebærer en enorm oppbygging og nedbygging av organisasjonen hvert år. Til tider vil både våre frivillige og ansatte stå alene og ta viktige beslutninger på kort varsel under avvikling. Vi må derfor utarbeide strukturer slik at hver enkelt er trygg på sine oppgaver og sin rolle. Samtidig må vi har rom for at noen gjør feil – det viktige er at vi lærer av dette i fremtiden. Dersom man er redd klarer man ikke å utføre ting på en effektiv måte. Det er bedre å stå på og prøve å løse problemene som eventuelt oppstår underveis i en festival, enn å bli handlingslammet og ikke gjøre noe. Dette krever at man er trygg og at man føler at man har festivalledelsens støtte.

Kan du gi et eksempel på når du har lyktes?

De mest vellykkede festivalene er de hvor vi har planlagt godt og sett for oss alle mulige scenarioer på hva som kan skje. Videre må vi ha både en plan A, B og C. Har vi nok snø til å bygge snøkino? Hvor kan vi hente eller lage snø dersom ikke? Har vi et vanlig lerret vi kan sette opp dersom alle planer ryker? Som festival var det en bragd at vi fikk bygget snøkino i 2010 selv om det nesten ikke fantes snø i Tromsø. Mer overordnet er jeg stolt av at vi har bygd oss opp fra å være en festival i januar til å bli en helårsbedrift som formidler kvalitetsfilm hele året. Det har krevd, og krever fortsatt, at mange i TIFF står på og jobber hardt.

Personlig er jeg mest fornøyd med håndteringen av en episode hvor en kortidsansatt fikk et psykisk problem under selve festivalen. Det var en svært vanskelig situasjon å håndtere da vi alle var under stort press, men denne personen trengte spesiell oppfølging under festivalen. Det jeg er fornøyd med er at jeg stolte på min egen magefølelse og menneskekunnskap i måten jeg løste situasjonen på, slik at både personen og TIFF kom godt ut av det. Jeg er stolt over at jeg klarte å bevare roen. Det er ikke alt man kan studere eller forberede seg på gjennom fag, jeg følte at det var mine personlige egenskaper som gjorde at jeg håndterte situasjonen godt, og det har gjort meg tryggere i ettertid. Personen som var involvert har også takket meg, noe som gjør godt.

Kan du gi et eksempel på noe du ikke fikk til?

Organisasjonen vår har hatt stor vekst siden jeg startet her i 2005. Vi har økt fra 4 til 12 ansatte og tredoblet omsetningen. Vi har gått fra å være en filmfestival i januar til å ha helårsdrift med egen kino, stumfilmfestival, prosjekter i Russland etc. Det er ikke alltid vi har klart å være i forkant av veksten både når det gjelder rutiner og organisering. Til tider har nok alle følt at det har gått litt fort i svingene, men vi har lært utrolig mye underveis, og har sakte men sikkert utarbeidet gode systemer og organisering.

Har du et forbilde som leder?

Jeg lærte mye hos min tidligere leder på Hålogaland Teater, teatersjef Nils Johnson. Han hadde bygd opp en organisasjon med utrolig god og tydelig struktur. Jeg trivdes veldig godt med at han hadde bygget opp et sterkt lederteam med flere mellomledere som hadde ansvar for hvert sitt område. Vi hadde stor frihet til å utforme arbeidsoppgavene, samtidig som vi hadde tydelige mål. Nils var også flink til å komme med konstruktiv kritikk dersom han mente en oppgave kunne ha vært løst annerledes, noe som er utviklende. Som motivator er min nåværende leder Martha Otte veldig flink til å drive organisasjonen fremover mot nye mål. Hun er flink til å minne oss om hva vi egentlig driver med – formidling av internasjonal kvalitetsfilm til et publikum– og hvorfor vi gjør det – for å skape et mer tolerant samfunn og en humanistisk forståelse. En gang de ansatte satt på sine kontorpulter under våre stumfilmdager i september kom Martha opp og hentet oss og sa at vi måtte komme inn i salen for å lytte. Salen var full av 11-åringer som skrattlo av en gammel Buster Keaton film, mens vår pianist fra New York spilte piano til. Det minnet oss om at det er det å gi en opplevelse til vårt publikum som er det viktigste, og er essensen av det vi driver med.

Kontaktperson Hege Guttormsen

hege.guttormsen@abelia.no

+47 943 66 094