Fakta om Halogen:

Halogen er et spesialistmiljø innen brukeropplevelse og designtenking, og jobber med design på et strategisk og operasjonelt nivå. Halogen er et tverrfaglig miljø med 50 spesialister fra ulike fagdisipliner.

Hva er din ledelsesfilosofi?

Min ledelsesfilosofi er at kunnskapsrike medarbeidere bør få mest mulig frihet og spillerom og i størst mulig grad lede seg selv. Jeg tror vi kan forandre verden gjennom designtenking og min jobb er å inspirere mine dyktige kollegaer til å tenke ut av boksen og forstå at alt er mulig hvis vi vil! Men vi må tegne kartet sammen og vi må ansvarliggjøre hverandre på veien.

Kan du gi et eksempel på når du har lykkes?

Jeg har lyktes med å skape et av Norges aller sterkeste og mest innovative designmiljøer. Vi har de beste designerne og rådgiverne i bransjen hos oss og det er jeg enormt stolt av. I Halogen har fagmiljøet alltid vært pådrivere for hva selskapet faktisk skal drive med og veldig involvert i strategiske beslutninger om selskapets retning. Jeg føler meg privilegert som får lede denne gjengen.

Mine ansatte er krevende, jeg kan ikke la dem jobbe med kunder som kjeder dem og gjør at de ikke får utnyttet spisskompetansen sin. De vil løse virkelig komplekse problemer. Får de ikke faglige utfordringer, slutter de. Det gjør at jeg som leder må ta noen brutale valg; vi kan ikke ta oppdrag som kunne gitt oss enkle penger inn på kort sikt, men må søke kunder som virkelig lar oss få bryne oss.

Kan du gi et eksempel på noe du ikke fikk til?

Jeg har som leder alltid vært opportunist og opptatt av å se muligheter.  I Halogen vokste vi en periode kraftig på mange veldig ulike områder uten at vår forretningsmodell var skrudd sammen for denne veksten. Vi har derfor spisset vår strategi og  redusert antall fokusområder det siste året.

Min egen lederstil er åpen og personlig. Jeg knytter lett kontakt med både kunder og ansatte på en måte som også gjør at jeg også kan bli litt sårbar. Dette kan være krevende i situasjoner der profesjonell distanse er nødvendig. Men jeg lærer stadig og er ikke redd for å vise svakhet.

Har du et forbilde som leder?

Jeg har ikke noen spesielle forbilder men jeg er imponert av ledere som Petter Stordalen som tør å være annerledes, og Johan Andresen som fremstår som autentisk i sitt sosiale ansvar og engasjement for entreprenørskap. Min egen brokete og allsidige bakgrunn som telefonsselger, bilselger og markedsfører har gitt meg en god og utypisk tilnærming til ledelse, men jeg tror på ledere og gründere som tør og evner å gå utover normer og innlærte mønstre fra handelshøyskolen. 

Se Halogens hjemmesider

Kontaktperson Hege Guttormsen

hege.guttormsen@abelia.no

+47 943 66 094