Fakta om Idefagskolen:

I 21 år har Idefagskolen utdannet over 2000 studenter. Idefagskolen er en kunnskapsbedrift hvis formål er å gi et skoletilbud til de som ønsker seg en praktisk orientert utdannelse relatert til dagens arbeidsmarked.

Hva er din ledelsesfilosofi?

Min ledelsesfilosofi bærer sikkert preg av min utdannelse (pedagogisk utdannelse fra lærerhøyskole og universitet), men aller mest av mange års lederskap fra så vel det offentlige som det private næringsliv. Fordi jeg har fått lov til å være med på å skape og å lede en kunnskapsbedrift, Idefagskolen i Tønsberg, har behovet for noen kjennetegn vært mer nødvendige enn andre. Disse er nedfelt i tre verdibegrep i vår organisasjon: Raus, modig og leken.

Raus i betydningen at miljøet er levende og inkluderende. Kunnskap betyr mye mer når den er åpen og utadvendt. Deler du med andre, får du mer igjen. Da blir ideene bedre og kunnskapen større.

Modig i betydningen av å tørre. Vi tror det er skapende å være modig. Men skal du våge å være modig og skapende, må du samtidig føle deg trygg. Der andre stopper opp, går vi litt lenger.

Leken som en motvekt mot det selvhøytidlige. Vi er overbevist om at en leken holdning til arbeidet er en viktig egenskap for å skape gode resultater.
 

Kan du gi et eksempel på når du har lyktes?

Godfølelsen kommer hver gang jeg leser og hører om tidligere studenter som setter gode spor etter seg innen design- eller mediekommunikasjonsyrkene. Da har vi som skole via lærere og veiledere gitt god retning for at studentene kan lykkes. Senest i går leste jeg i avisen om 3D animasjonsfirmaet Gimpville (som består av tidligere Idefagskolestudenter) som fikk god omtale for sin deltakelse i Trolljegeren som erobrer nye markeder i verden.

Kan du gi et eksempel på noe du ikke fikk til?

Den som prøver mye, vil også få mange nedturer. Det verste jeg har gjort som leder, var å la meg påvirke til å ansette spesialister og bruke eksterne byråer, der vi hadde god kompetanse innen egne rekker – i egne fagavdelinger. Slike mistillitserklæringer skaper kun dårlige resultater.

Har du et forbilde som leder?

I over 30 år har han vært min gode venn og veiviser, Frank Beck. Han er inne i sitt 84 år, men slutter ikke å imponere med sin livsvisdom og observasjonsevne. Jeg anbefaler alle å lese hans bok: ”Det er meg det kommer an på.” Eller som Frank sier det: ”Godt gjort er bedre enn bra sagt”!

Kontaktperson Hilde Widerøe Wibe

hilde.wibe@abelia.no

+47 481 31 153