Fakta om Nofas AS:

Nofas AS er Norges fremste miljø for å fremskaffe finansiering til norske forskning-, utvikling- og innovasjonsprosjekter og er en betrodd partner for forskningsstrategiske spørsmål. Siden oppstart i 2005 har Nofas hjulpet en rekke norske teknologiselskaper med å skape fremtiden.

Hva er din ledelsesfilosofi?

Å være tilpasningsdyktig og forstå hva slags type bedrift man er leder for mener jeg er vesentlig for å bli en god leder, og man kan gjerne si at det er en del av min ledelsesfilosofi. Siden juni 2005 har jeg ledet og bygget opp Nofas Management fra å være et etmannskontor til snart 38 ansatte. Nofas ble raskt et sterkt voksende selskap, og det er klart at min lederrolle stadig har måttet tilpasses de ulike fasene selskapet har vært i og utfordringer man møter ved å vokse så raskt. 

Fra oppstart har vi hatt et sterkt fokus på etikk og profesjonalitet, og sammen med de ansatte har vi etablert et verdigrunnlag som skal gjennomsyre hele organisasjon i alt vi foretar oss; kunnskap, lidenskap og integritet. Kunnskap er vårt middel, lidenskap vår drivkraft og integritet vårt fundament. Slik har vi og skal vi fortsette med å føre Nofas i front for å skape verdier for både oss selv og våre klienter. 

En viktig oppgave som leder av en kunnskapsbedrift er å tilrettelegge for at hver arbeidsdag er interessant og meningsfull. Dette får vi til ved å spille på lag, stadig utfordre våre ambisjoner og utvikle medarbeidere så vel som hele organisasjonen - det er slik vi sammen skaper suksess. En viktig del av min jobb er derfor å ta ansvar og styring for at vi har tydelig og ambisiøse, men oppnåelige mål og at det motiveres for å nå disse i felleskap. Personlig legger jeg vekt på at vi har en trygg arena som er inkluderende, hvor det er åpenhet og takhøyde for positive og negative tilbakemeldinger. Det skal være like naturlig å feire og lære av våre suksesser som det er å snu nederlag til fremtidig suksess gjennom en læringskultur. 

Kan du gi et eksempel på når du har lyktes?

Nofas har vært og er fortsatt et eventyr. Vår drivkraft siden starten, har vært å bidra til økt suksessfull forskning og utvikling i Norge. "Making Research and Innovation Happen" er vår misjon. Vår målsetting er å bidra til økt verdiskaping i Norge ved å bistå våre klienter med å realisere og lykkes i sin forskning, utvikling og innovasjon. Det kan jeg med stolthet si at vi har klart langt på vei. Vi har pr i dag fremskaffet over 1,2 mrd. kroner i forsknings- og utviklingsmidler til våre klienter. 

Kan du gi et eksempel på noe du ikke fikk til?

Voksesmerter er problemsstilling for bedrifter som vokser fra å være en liten bedrift til å ha over 20 ansatte. Det har vi også opplevd. Vi lever av human kapital og å ha riktig kompetanse til en hver tid er særdeles viktig. I en periode hadde vi et stort behov for få tak i mange gode kandidater raskt. Resultatet ble at enkelte rekrutteringsprosesser gikk for fort. Behovet for nyansettelser ble prioritert fremfor å være tro mot den verdi- og kompetanseprofilen vi ønsket og hadde bestemt oss for. Det ble en kostbar erfaring som har medført at vi i dag har gode prosesser for å identifisere og velge rette kandidater som tilfredsstiller selskapets og organisasjonens behov.

Har du et forbilde som leder?

Jeg har ingen spesielle forbilder, men jeg motiveres gjerne av innspill fra andre og folk jeg møter. Lese andres historier kan også være en inspirasjonskilde, samt lytte til suksesshistorier og ikke minst andres erfaringer på godt og vondt. Veien blir til mens man går, sies det ofte, og det gjelder også i arbeidslivet. Man er stadig i utvikling og høster erfaring fra de ulike veier man velger for å nå målet – det er det som gjør ledelse så spennende.

Kontaktperson Hege Guttormsen

hege.guttormsen@abelia.no

+47 943 66 094