Fakta om Gambit H&K

Gambit H&K er en del av Hill & Knowlton - et ledende internasjonalt kommunikasjonsbyrå som tilbyr tjenester til lokale, multinasjonale og globale klienter. Hill & Knowltons hovedkontor for Nord-, Øst- og Sentral-Europa er lagt til Oslo og er integrert med Gambit H&K i Norge. Selskapet er basert i New York, med 82 kontorer i 45 land. I Norge har Gambit H&K rundt 70 medarbeidere.

Hva er din ledelsesfilosofi?

Min ledelsesfilosofi består av flere momenter der det viktigste er ”Lead by example”. Jeg driver ikke fabrikk, men leder mennesker i samarbeidspregede konstellasjoner. Jeg ser på meg selv som en spillende trener. Dersom man ikke får til noe selv kan man heller ikke forvente at andre skal prestere. Videre er det viktig å motivere og stake ut en kurs for bedriften. Jeg gir mye ansvar og satser på folk. Min erfaring er at folk strekker seg når de får store oppgaver. I tillegg til dette er det viktig å sette opp en tydelig struktur. Prosessene i bedriften må være strukturert på en god måte dersom man ønsker å nå sine mål.

Kan du gi et eksempel på når du har lyktes?

En stor oppnåelse som jeg er svært fornøyd med er å ha ledet Gambit med sammenhengende høy vekst i 15 år. Siden vi grunnla Gambit og frem til i dag har bedriften vokst hvert eneste år. Vi har alltid turt å ha ambisjoner om å bli litt bedre. Da er det også ekstra gøy at vi har klart å levere på det.

Kan du gi et eksempel på noe du ikke fikk til?

Da trekker jeg frem en episode fra mange år tilbake, som politisk leder i Fremskrittspartiets Ungdom. Vi var i en politisk ”fight” med moderpartiet. Som leder prøvde jeg å holde oss samlet hele veien, men det endte med at partiet sprakk. Dette følte jeg at jeg hadde et ansvar for, og at jeg ikke hadde klarte det jeg skulle. På mange måter er det denne episoden som utløste oppstarten på Gambit sin suksesshistorie, og derfor ser jeg litt annerledes på det i dag enn det jeg gjorde da jeg sto midt oppi situasjonen.

Har du et forbilde som leder?

Jeg er ingen copycat av en konkret person, men plukker litt her og der. Som rådgiver møter jeg en del av Norges fremste ledere. Da lar jeg meg imponere og blir noen ganger forundret over det jeg ser. Norge har noen fremragende næringslivsledere som klarer å kombinere fasthet, langsiktighet og strategisk tenkning med ydmykhet i forhold til det å lytte. Denne kombinasjonen synes jeg er interessant. Jeg har en bred erfaringssirkel, og blir også inspirert av politiske ledere som ofte er særlig gode på kommunikasjon og motivasjon. For øyeblikket henter jeg også inspirasjon fra forskjellige kulturer, da jeg er leder både i Norge og internasjonalt. Mitt mål er å bli en bedre leder også i en internasjonal kontekst. Det krever at jeg må kunne skifte lederstil i forhold til hvilke omgivelser jeg jobber i.

Kontaktperson Hege Guttormsen

hege.guttormsen@abelia.no

+47 943 66 094