Fakta om Dignio:

Et selskap som har en ambisjon om å være en ledende leverandør av velferdsteknologiske løsninger ved å tilby teknologi i en helhetlig sammenheng. Dignio ble startet i 2010. Dignio har kontorer i Fredrikstad og er en landsdekkende leverandør av velferdsteknologiske løsninger.

Hva er din ledelsesfilosofi?

Jeg synes ikke vi ledere alltid er så flinke til å lede, som vi er til å administrere. Folk ønsker å bli ledet, men ingen ønsker å bli administrert! Når jeg klarer å lede, fremfor å administrere er jeg ganske fornøyd med meg selv faktisk.

Nå er jeg i den heldige situasjonen at jeg er omgitt av personer med høy kompetanse og unike evner. Da blir min jobb å legge til rette for at hver enkelt kan yte maksimalt der de er. Litt som en fotballtrener, som ikke selv er på banen, men må stole på at laget er flinke til å spille sammen - uten at treneren være ute på banen. 

Ellers forsøker jeg å være en bærer av bedriftens verdier. Det høres veldig floskel-aktig, men om jeg ikke klarer å leve ut våre verdier - hvordan skal jeg da forvente at noen andre i bedriften skal klare det. 

Kan du gi et eksempel på når du har lykkes?

Når vår største kunde, Oslo Kommune, melder tilbake at våre folk er flinke og leverer mer enn de forventer - uten at jeg har vært involvert - overhodet. Da har jeg lykkes som leder.

Kan du gi et eksempel på noe du ikke fikk til?

Opplever det som Ingemar Kamprad (IKEA-gründeren) en gang sa: "Jag har varit en mycket dyr person for IKEA!" Alle beslutningene om å bruke penger som var for dårlig vurdert er til tider tunge å bære. Første dag på jobb som daglig leder gikk jeg på limpinnen med telefonkatalog-selgeren! "Not a proud moment"

Har du et forbilde som leder?

I tillegg til å være personlig kristen, synes jeg faktisk Jesus er et godt forbilde som leder. Han hadde en klar visjon, men var ydmyk nok til å vaske disiplenes føtter. Han brukte mye tid med medarbeiderne sine, men var krystallklar i tilbakemeldingen når noen av dem brøt med kjerneverdiene. Listen er lang....

Lars Christian Dahle er en av innlederen på NHOs Småtinget i Fredrikstad 25. - 26. august

Kontaktperson Hege Guttormsen

hege.guttormsen@abelia.no

+47 943 66 094