Fakta om Cicero:

CICERO - senter for klimaforskning utfører forsknings- og formidlingsoppdrag for blant annet Norges forskningsråd og EUs rammeprogrammer. I tillegg utfører vi konsulentoppdrag for departementer og underliggende etater, næringslivet og nasjonale og internasjonale organisasjoner, blant annet Verdensbanken.

Hva er din ledelsesfilosofi?

Å ha tydelige mål og å holde fast på dem, men være raus, romslig og inkluderende  på veien til å nå målene.

Oppsøke personer i organsisasjonen som jeg vet kan være kritiske og ha motforestillinger på et tidlig tidspunkt. For det første kan de ha rett, for det andre kan de ha innvendinger som gjør at det er riktig å justere seg, for det tredje er det uansett viktig at du har gode svar på relevante motforestillinger.

Alle medarbeidere har en "oppside", hvis de blir sett, satt pris på, respektert og vet at de gjør en forskjell - plystrer de på vei til jobb og fra jobb og yter maksimalt.

Ha noen tett på deg som du er helt fortrolig med og som deler dine mål - men som er forskjellig fra deg sjøl. Sørg for å få ærlige tilbakemeldinger.

Kan du gi et eksempel på når du har lykkes?

Ja: SVs beste Stortingsvalgsresultat i 2001, SVs regjeringsdeltakelse og klare gjennomslag fra 2005 til 2013, håndtering av finanskrisa, full barnehagedekning og akspet for utallige regjeringskompromisser i 8 år.

Kan du gi et eksempel på noe du ikke fikk til?

Jeg fikk en viktig lærdom etter Kosovokrisen i 1999 - flertallet i SVs Stortingsgruppe støtte trusler om militære aksjoner mot Serbia - flertallet i partiet var opplagt uenige.  Det ble et svært dramatisk landsmøte, nesten splittelse og på håret at jeg måtte gå av som leder. Der kom lærdommen om å oppsøke de som kan være uenige på et tidlig tidspunkt. Har vært avgjørende for at jeg seinere lykkes med både regjeringsdeltakelse og annet.

Har du et forbilde som leder?

Jeg har lært mye av mange sterke personligheter: Hanna Kvanmo, Kjellbjørg Lunde, Erik Solheim, Øystein Djupedal - i tillegg skal man aldri undervurdere at godt humør og litt dårlig hukommelse gir energi til å gå videre og å legge konflikter bak seg.

Kontaktperson Hege Guttormsen

hege.guttormsen@abelia.no

+47 943 66 094