Fakta om Keep-It:

Et teknologiselskap med utspring fra Norges miljø- og biovitenskapelige universitet på Ås utenfor Oslo. De jobber hovedsakelig med produksjon, forskning og utvikling av holdbarhetsindikatoren Keep-it, som viser riktigere holdbarhet for temperaturfølsomme produkter som næringsmidler, medisiner og kjemikalier. Keep-it måler tid og temperatur fra produksjon til pakkene åpnes, og viser derfor holdbarheten til matvarer og medisiner på en bedre måte enn en statisk datostempling.

Hva er din ledelsesfilosofi?

Jeg synes det fungerer bra å dele opp lederfilosofien i to deler, en som går direkte på meg selv og en som går på alle i lederteamet, inkludert meg selv.

Mine egne forventninger til meg selv er at jeg skal være:

  • autentisk og ha pasjon for det jeg jobber med
  • tydelig og målbevisst
  • modig og besluttsom (både i business og overfor medarbeidere)
  • åpen og imøtekommende, og
  • etterleve egne forventninger for adferd jeg har på andre

Overfor organisasjonen og eget lederteam (inkludert meg selv) er forventningene at vi:

  • har respekt for avgjørelser og for hverandre
  • utviser vilje og ønske om alltid å ville gjøre best mulig resultat
  • kan vurdere risiko og våger å ta egne initiativ
  • kan selv-generere alternative løsninger ved coachning, og
  • utviser ærlighet og åpenhet

Kan du gi et eksempel på når du har lykkes?

Nespresso er kanskje et eksempel på dette. I mai 2003 satt jeg på et lite lånt kontor hos Nestlé i Sandvika med en kort business presentasjon av Nespresso konseptet for å planlegge den nordiske lanseringen. 10 år senere hadde selskapet en omsetning i Norden på over 1 milliard kroner, en organisasjon på over 400 ansatte, et concept store nettverk bestående av syv Nespresso butikker og fremdeles såkalt double-digit vekst. Oppbygging av en raskt voksende virksomhet i kombinasjon med å rekruttere og skape entusiasme og motivasjon i et stort team som skal lære mye nytt raskt og fungere godt sammen var store utfordringer under denne tiden. Det beste svar på om dette er et eksempel på å lykkes får du nok uansett best om du spør naboen din om han eller hun har en Nespressomaskin på kjøkkenet.

Kan du gi et eksempel på noe du ikke fikk til?

Etter ti år i Coca-Cola systemet ønsket jeg å prøve noe helt nytt og i 2000 ble jeg en del av dot.com verdenen. Jeg tok da utfordringen med å lede et lite selskap som het Nesthood. Det tok ikke mange ukene før jeg skjønte at dette skulle bli en tung oppgave. Selv om selskapet var veldig lite så var virksomheten spredt på veldig mange produkt- og tjenesteområder. I tillegg var driften langt fra lønnsom og alle ville jobbe med utvikling og programmering, ingen med salg og verdiskaping ovenfor kunde. Redningen ble å selge selskapet, noe vi fikk til, og det ble deretter slått sammen med et annet selskap i Itera Consulting gruppen. Det nye sammenslåtte selskapet fikk gjennom en kraftig restrukturering og et mye bedre og fokusert tjenestetilbud basert på digitale produkter. Kombinasjonen av at vi nok var litt før vår tid og lønnsomhetspress gjorde at konsernledelsen valgte å avvikle selskapet. Denne perioden ga meg likevel utrolig mye god erfaring som jeg har tatt med meg videre i mine lederutfordringer

Har du et forbilde som leder?

Jeg har vel egentlig ikke et enkelt forbilde. Jeg plukker heller «godbiter» fra flere og forsøker å sette det sammen til min egen stil. Dersom jeg skal nevne noen som har hatt sterk betydning for meg, så er en av dem Tore Bu, min første store sjef med stor S i Coca-Cola. Han var «big boss» og Norden- og Northern Eurasia sjef da jeg var en fersk trainee i Coca-Cola, men han fant likevel alltid tid til meg, han så meg. Tidlig var han pådriver til å gi meg viktige oppgaver, ansvar og tillit. Samtidig var han knallhard og direkte i tilbakemeldinger på hva som var bra eller dårlig. Selv om det på en måte var litt nervøst, så var det betryggende – jeg visste hva han forventet og det gjorde det klart og forutsigbart. Han var litt sånn Zlatan-typen, tøff men utrolig dyktig og målbevisst. Mye var bra med hans ledelse, og det har jeg tatt med meg. Samtidig forsøker jeg å kombinere dette med en noe mykere side som jeg har lært av andre – men det blir for langt å fortelle om her. Jeg tror mye av din lederstil blir til underveis gjennom erfaringer, feiling og prøving. Det viktige er at du er ekte og at du legger fra deg det som ikke fungerte og samler på det som fungerer. Du kan ikke lese deg til å bli en god leder.

Jeg tror på en situasjonsbestemt ledelse fordi alt er i endring og alle er forskjellige – men visjonen, strategien og målsettingene må til enhver tid være krystallklare og stå fjellstøtt i hele organisasjonen.

Kontaktperson Hege Guttormsen

hege.guttormsen@abelia.no

+47 943 66 094