Om Expology:
Expology er en ledende nordisk leverandør av tjenester og løsninger i skjæringspunktet mellom læring, kommunikasjon og opplevelse. Våre kunder er vitensentre, opplevelsesentre, besøks-og informasjonssentre, samt identitet- og kunnskapssentre.

Hva er din ledelsesfilosofi?

Ledelse av kunnskapsarbeidere er svært utfordrende, spennende og morsomt. Det er virkelig ikke en eneste dag som er lik. Å jobbe med mennesker med svært ulik bakgrunn og forutsetning er krevende i den forstand at kommunikasjon må treffe, man må bli forstått og de ansatte motivert for at alle skal trekke i samme retning. Å tro at ledelse er overflødig i en kunnskapsbedrift er å tro på ”Julenissen”. Vi må være mye ”tilstede”  å lese medarbeiderens kompetanse og personlighet for å få alle til å gå i samme retning. Jeg må bruke alle ferdigheter som jeg har utviklet som menneske, for at medarbeiderne vil være med meg og være hos oss.  

Som leder er jeg opptatt av å se den enkelte, jeg tenker at hver og en har noe unikt som jeg kan få frem gjennom å gi ubegrenset med tillit, (men med støtte), og tillit inntil det motsatte er erfart .  

Kan du gi et eksempel på når du har lyktes?

Jeg mener å ha lykkes med å skape en bedrift med en svært spennende forretningsidé. I 1998 fikk jeg mulighet, sammen med en partner, til å kjøpe ut Expology  fra Burson-Marsteller. Siden den gang har vi jobbet fokusert og målbevisst for å bli Nordens beste konsulenter på kunnskapsbasert kommunikasjon og læring. Med en Visjon om å skape opplevelser som begeistrer og varer og en mission om å sette spor i samfunnutviklingen, er vi på god vei til å lykkes med det.

Jeg har videre lykkes med å sette sammen team og en kompetansebase for å gjøre avanserte leveranser til kundene som spenner seg fra rådgiving innenfor utstillinger og opplevelsesbasert læring til design av opplevelsene og programmering av det samme. Dette er en verdikjede som er unik for bransjen.

Kan du gi et eksempel på noe du ikke fikk til?

Jeg har en drøm om å komme ut i verden med de tjenester og løsninger Expology har skapt. Vi leverer litt i Skandinavia og på enkelte store messer/kongresser i utlandet, men vår ambisjon er å gjøre det samme for opplevelsesbasert læring og kommunikasjon som Snøhetta har gjort innenfor arkitektur. Hver gang vi legger strategier for dette, skjer det ett eller annet som gjør at den kapital vi bør ha i ryggen for å gjøre et slikt løft ikke finnes. Og dette er en utfordring vi fortsatt jobber med. Fra å være en stor aktør nasjonalt, har vi ennå ikke klart å få det store gjennombruddet internasjonalt. 

Har du et forbilde som leder?

Harald Norvik fikk jeg møte i regi av Abelia. En helt utrolig flott og reflektert kar med spennende perspektiv på kunnskapsledelse. Han sa fire ting som er viktig å ha med seg som leder av en kunnskapbedrift. Du må ha respekt, respekt for menneske og for kunnskap. Du må ha en god porsjon ydmykhet både for fag og for menneske og så må du forstå lederoppgaven din som helhet og ta reelt ansvar for den.

Kontaktperson Hilde Widerøe Wibe

hilde.wibe@abelia.no

+47 481 31 153