Fakta om GrandPower:

GrandPower er bindeleddet mellom erfarne og fleksible arbeidstakere, og arbeidsgivere med midlertidig behov for denne type kompetanse, og er en nettbasert løsning for effektiv rekruttering via en intelligent søk- og match funksjon. Kandidater kan laste opp sin CV og søke jobber, samtidig som oppdragsgivere kan finne dem uten fordyrende mellomledd. På under to måneder har over 800 erfarne arbeidstakere laget profil på GrandPower.

Hva er din ledelsesfilosofi?

Jeg tror på å lede gjennom en kombinasjon av tydelige mål, resultatoppfølging og stor frihet - i kombinasjon med en verdibasert kultur som gjennomsyrer virksomheten fra øverst til nederst. Så er det viktig at lederen selv er tydelig, tar egen medisin og «walk the talk.» Det er nå en gang slik at det du gjør er mye viktigere enn det du sier.

Kan du gi et eksempel på når du har lykkes?

For meg står omstillingen i Posten i særstilling, tydeligst symbolisert ved Post i Butikk i 2001. Omgivelsene var stort sett kjempeskeptiske for å si det mildt, men takket være at svært mange gode medarbeidere trodde på konseptet, og la både krefter og sjel på vektskålen, så lyktes vi. I dag er de fleste enige om at omleggingen var både riktig og nødvendig, og senest i denne uken har jeg fått kommentarer fra noen som ennå ikke har fått Post i Butikk med tilhørende lange åpningstider og fleksibilitet – og som gjerne skulle hatt nettopp det.

Kan du gi et eksempel på noe du ikke fikk til?

Jeg er ganske god til å fortrenge slike saker, og heller lære av dem, - slik at vi får det til neste gang likevel. Noen vi imidlertid ikke fikk til, og som gnager meg fortsatt, er fra min tid som styreleder i daværende Ergo Group. Vi arbeidet for å få driftsansvaret for AltInn, da vi mente at en uavhengig tredjepartsaktør var den optimale løsningen. Til tross for iherdig arbeid, bl.a. gjennom debatter på konferanser i Abelias regi, lyktes vi ikke. Synd.

Har du et forbilde som leder?

Nei, ikke noe enkelt forbilde. Derimot forsøker jeg å merke meg, og lære av, god lederadferd og god ledelse hver gang jeg observerer det. Egenskaper som ryddighet, integritet, kraft og gjennomføringsevne scorer høyt på min skala. Mitt første forbilde var min bestefar som ledet en sildoljefabrikk på Helgelandskysten. Hans evne til å ta absolutt alle som arbeidet på fabrikken, og i lokalsamfunnet for øvrig, på alvor gjorde inntrykk på et barnebarn i starten på tenårene. Det har jeg forsøkt å ta med meg.

Kaare Frydenberg er også aktuell med kronikk i DN 17. november - 50+, ressurs eller ferdig?

Kontaktperson Hege Guttormsen

hege.guttormsen@abelia.no

+47 943 66 094