Fakta om Team Consulting:

Team Consulting har etablert seg i markedet som en spesialist på utvikling av lederskap og medarbeiderskap direkte knyttet til de endringer og utfordringer bedriften har på agendaen. Konsulentteamet jobber tett på ledere og medarbeidere i utvikling av holdninger, relasjoner og kommunikasjonsferdigheter som gavner bedriftens resultater.

Hva er din ledelsesfilosofi?

Det første jeg vil si om mitt syn på ledelse, er at jeg skiller mellom ledelse og styring. Styring handler om alt ledere kan beslutte. Det kan være beslutning av nye systemer og rutiner, omorganiseringer og budsjettprioriteringer. Styringsprosessen består typisk av ulike former for rapporteringer med oppfølging av avvik og iverksetting av tiltak. Styring er nødvendig og viktig, men ikke tilstrekkelig i lederrollen.

Ledelse begynner der styring slutter. Ledelse er for meg knyttet til forhold du er helt avhengig av å lykkes med som leder, men som du ikke bare kan beslutte deg til. Du kan ikke beslutte om dine medarbeidere har tillit til deg, om de ser på deg som et godt eksempel, om de lar seg inspirerer av ditt budskap, om samtalene med deg er stimulerende eller om de føler seg ivaretatt og betydningsfulle i dine øyne. Studie på studie peker på at ledere som leverer på disse resultatindikatorene oppnår størst effekt på innsatsvilje, serviceinnstilling, produktivitet, salgsprestasjoner og alt det andre vi er så opptatt av å komme i mål med.

Kan du gi et eksempel på når du har lykkes?

Jeg kan ikke huske å ha lyktes med noen ting – alene. Det har alltid vært flere enn meg å takke når et mål er nådd og resultater skapt. For meg er den største og viktigste suksessen jeg har vært med på som leder å skape et HR-konsulentmiljø helt fra null. For syv-åtte år siden startet de første rekrutteringsprosessene, konseptutviklingene og markedsframstøtene. I dag er Team Consulting et godt posisjonert selskap innen leder- og organisasjonsutvikling med gode resultater, langsiktige kunderelasjoner og et kompetent konsulentteam.

Det jeg vil trekke fram som avgjørende for vår suksess er konsulentteamets evne til individuell ansvarlighet kombinert med sterk lagfølelse og felles identitet. Vi har fått til en ”blø for drakta” holdning som er ganske sjelden i vår bransje.

Kan du gi et eksempel på noe du ikke fikk til?

Ja, har opptil flere eksempler på det! Feiltrinn har gitt mye verdifull læring som jeg ikke ville vært foruten. En ting jeg har lært på den måten er at for å lykkes som leder må jeg fylle lederrollen med den jeg selv er, og ikke den jeg tror jeg bør være. Jeg gikk selv i den fella som fersk leder. Jeg kledde på meg en ”sånn ledere skal være” kappe, og ble lite troverdig. Med erfaring og lederstøtte var det mulig å bygge egen trygghet i lederrollen og framstå som mer hel og ekte.

Har du et forbilde som leder?

La meg heller si at jeg har flere eksempler på ledere som gjør forbilledlige ting, uten at jeg kan si at alt de gjør er et eksempel til etterfølgelse.

Skal jeg likevel trekke fram en bestemt person, blir det Mor Teresa som holdt en etterhvert veldig kjent tale på en stor internasjonal lederkonferanse. Den lille damen med det store hjerte gikk opp på talerstolen og sa: Do you know your people? Do you love your people? For deretter å gå ned fra podiet og sette seg igjen. ”Less is more” er ofte viktig når ledere skal nå ut med viktige budskap.

Er du opptatt av ledelse? Bli med på Abelias årskonferanse "Å lede i ukjent terreng" 5. juni

Kontaktperson Hege Guttormsen

hege.guttormsen@abelia.no

+47 943 66 094