Fakta om Pierre Robert Group:

Pierre Robert Group er et merkevareselskap som designer og utvikler basisplagg for kvinner, menn og barn. Produktene selges i norsk og svensk dagligvarehandel, og driftsinntektene i 2012 var på 512 MNOK. Pierre Robert Group inngår i konsernet Orkla, og bedriften har rundt 220 ansatte i Norge og Sverige. Pierre Robert Group har vært svært viktig for utvikling av tekstilkategorien i norsk dagligvare, og har i tillegg til strømpebukser og undertøy utviklet populære sports- og ullundertøykolleksjoner.

Hva er din ledelsesfilosofi?

Som leder setter jeg høye krav til både meg selv og de rundt meg. Vi har et felles mål, og det er min oppgave å tydeliggjøre dette målet og sørge for at vi alle drar i samme retning. Jeg forventer at vi jobber sammen for å levere resultater. Dette kan være krevende og utfordrende, og det er derfor viktig for meg å skape trygge rammer som holder oss på rett kurs hvis noe går skeis. Ting går jo ikke alltid etter planen.

Jeg er veldig engasjert og tett på det som rører seg i organisasjonen. Samtidig er jeg obs på å delegere ansvar til de rundt meg. Som leder er jeg opptatt av tydelige og ærlige tilbakemeldinger. Jeg har selv sterke meninger, men er opptatt av å lytte til andres synspunkter og ikke minst oppmuntre til gode motargumenter og konstruktive diskusjoner. Hos oss er det god plass for uenigheter. Det skal alltid være rom for å utfordre hverandre, og vi har kultur for å sikre at problemer og feil kommer tidlig nok opp og frem.

Kan du gi et eksempel på når du har lykkes?

Det å utvikle og få frem det beste i teamet eller hos mine medarbeidere er et svært viktig ansvar. Når teamet eller enkeltpersoner rundt meg når sine mål, oppnår gode resultater eller har utviklet seg positivt, har jeg lykkes i min rolle som leder. Jeg trives med å sette høye ambisjoner, og føler jeg har lykkes i å levere resultater som er i tråd med disse. 

Kan du gi et eksempel på noe du ikke fikk til?

Så langt har jeg klart å unngå utpregede tabber, men når resultatene uteblir så har verken jeg eller organisasjonen lykkes, og det trives jeg svært dårlig med. Da synes jeg det er viktig for egen og organisasjonens motivasjon å feire det vi tross alt har fått til – selv om ikke alle målene ble innfridd. Gjør jeg eller organisasjonen en feil, prøver vi å sette mest fokus på å lære av feilene og unngå å gjøre dem igjen.  

Har du et forbilde som leder?

Jeg synes forbilde er et altfor sterkt ord, og jeg har ingen forbilder som jeg idoliserer i den forstand. Det finnes derimot mange ledere som jeg beundrer. Jeg synes Erna Solberg leder med tydelighet og integritet. Hun har evne til å samarbeide på tvers av partigrenser, og det er en viktig, diplomatisk og forenende egenskap. Ikke minst har Erna Solberg klart å skape gjennomslagskraft innad i eget parti og ute blant folket.

Kontaktperson Hege Guttormsen

hege.guttormsen@abelia.no

+47 943 66 094