Fakta om Great Place to Work®:

Konsulent- og analysevirksomhet med base i USA og med internasjonale partnere over hele verden. Har lyttet til medarbeidere og evaluert arbeidsplasser siden 1980 for å forstå hva som skaper en god arbeidsplass. Fundamentet for enhver god arbeidsplass er tillit mellom medarbeidere og ledelse. Har lang erfaring med analyser, verktøy og trening, og er blant de beste til å skape gode arbeidsplasser med en høy grad av tillit.

Hva er din ledelsesfilosofi?

Det viktigste for meg i forhold til ledelse er tillit. Som leder, å skape tillit, og som medarbeider oppleve å bli gitt tillit. For meg handler det om å bygge sterke og gode relasjoner til de jeg jobber sammen med. Tillit er komplekst og krevende, men samtidig uunnværlig for at man som leder skal klare å nå de mål som settes. For å skape tillit tror jeg det er viktig å fokusere på tre hovedområder: Være troverdig, vise respekt og være rettferdig. Troverdighet handler i praksis mye om kommunikasjon og åpenhet, men også om at man som leder oppleves som kompetent. I min rolle som leder opplever jeg at all den daglige operative rådgiving og relasjon med våre samarbeidspartnere skaper nærhet og forståelse. For å være en god leder må man rett og slett like andre mennesker. Det handler om å være interessert i medarbeiderne som individer og hele mennesker. Medarbeidere må bli sett og anerkjent. Jeg tror på involvering og det å engasjere kolleger i alt fra små enkle saker, til større strategiske beslutninger. Det å lede en virksomhet med en gjeng høyt kompetente mennesker handler om hvordan vi kan nå våre mål sammen som et team.

Det siste området jeg har tro på er betydningen av fellesskap og team-følelse. Jeg ser i det daglige hvordan en sterk felleskapsfølelse skaper entusiasme og engasjement. Ha det moro i hverdagen. Husk å feire spesielle begivenheter. Et sterkt kollegialt fellesskap gjør at alle opplever at man har lyst til å stå på litt ekstra for å trekke lasset og ikke minst bygge virksomhetene videre sammen.

Kan du gi et eksempel på når du har lyktes?

Oppbyggingen av Great Place to Work® i Norge har så langt vært det beste bevis på dette. Fra jeg etablerte vårt Norgeskontor for ni år siden, har vi sammen bygget stein på stein og levert sammenhengende kontinuerlig vekst hvert år. Det arbeides mye med forskning og utvikling internasjonalt og jeg er også veldig fornøyd med en vellykket lansering av ledertrening i Norge. Vi har fortsatt en spennende og lang vei å gå, men med et så dedikert team og så dedikerte samarbeidspartnere som ønsker å skape best mulig arbeidsplasser gleder vi oss til reisen videre.

Kan du gi et eksempel på noe du ikke fikk til?

Ved etablering av den norske delen av et multinasjonalt selskap bringes mange ideer og erfaringer fra kolleger i andre land på banen. En av de sakene jeg skulle vært bedre på de første årene var å enda mer aktivt dele egne erfaringer og bruke andres erfaringer. Dette ble heldigvis betydelig bedre etter hvert. I den senere tid har dette også medført en spennende internasjonal rolle

Har du et forbilde som leder?

Har ikke kommet så langt at jeg har spesielle personer som forbilder. Jeg har i de siste årene møtt utrolig mange ledere som har inspirert meg, men dessverre også det motsatte. Den første internasjonale var nok Jim Goodnight, SAS Institute, som jeg så i Fortune Magazine på nittitallet. Lenge før jeg hadde hørt om Great Place to Work® var SAS kåret til en av de beste stedene å jobbe i USA, og jeg husker hvordan jeg merket meg hans livsmotto. "Hver ettermiddag forsvinner verdien i selskapet ut av porten, og min jobb er å få dem til å komme tilbake dagen etter".
I Norge har jeg lyst til å trekke frem to personer som begge er veldig fokusert og dedikert når det gjelder økonomiske resultater, men samtidig fokuserer på å gjøre dette sammen med mennesker som gjør sitt beste: Stefan Ranstrand i Tomra og Nils Øveraas i Accenture.

Kontaktperson Hege Guttormsen

hege.guttormsen@abelia.no

+47 943 66 094