Fakta om BI:

Ble opprettet som kveldsskole i 1943. I dag er BIs visjon at man gjennom faglig styrke og relevans skal plassere BI blant Europas ledende handelshøyskoler. Målet er å bygge opp noen faglige spydspisser innenfor markedsføring, strategi, organisational behaviour, foretaksøkonomi og forretningsjuss, finans og samfunnsøkonomi som skal gjøre BI til en av de ledende i Europa.

Hva er din ledelsesfilosofi?

Det er viktig å ha et solid faglig fundament og samtidig være lærings- og endringsvillig i kunnskapssektoren, både for ledere og for medarbeidere, sier Janne Log. Jeg leder avdeling for kommunikasjon, forskningsformidling og samfunnskontakt ved Handelshøyskolen BI. Jeg er opptatt av faglig substans og resultater. Mine medarbeidere og jeg skal levere og dokumentere relevante resultater for BI. Selv om jeg er omgitt av kollegaer og medarbeidere med svært høy kunnskap, er det viktig også å være til stede på andre arenaer der det er gode og relevante diskusjoner om ledelse og fag. Jeg opplever Abelia som en spennende arena hvor jeg både får faglig påfyll og energi.

Kan du gi et eksempel på når du har lyktes?

Kunnskapsbedrifter lever av et godt omdømme. Jeg og mine medarbeidere har gjennom de siste fire årene bygd opp en kompetent og fremoverlent kommunikasjonsavdeling. I samme tidsrom har BI styrket sitt omdømme hos viktige grupper som studentene, opinionen og journalistene. Jeg håper og tror at det er en sammenheng her. Mediene og kommunikasjonskanalene er i sterk endring. Dette gjør at vi som avdeling fortsatt må være kompetent slik at vi leverer relevante resultater for BI.

Kan du gi et eksempel på noe du ikke fikk til?

I en krevende lederrolle kan mye gjøres bedre. Den enkelte medarbeider kan alltid få mer oppmerksomhet, men det kan være krevende å balansere oppmerksomhet i forhold til fremdrift og resultater. For noen år siden hadde jeg en medarbeider som hadde et annet behov for å bli sett enn det jeg var oppmerksom på. Det var vondt å se en medarbeider som ikke følte seg verdsatt, og jeg følte at jeg ikke strakk til som leder.

Har du et forbilde som leder?

Det er vanskelig å vurdere gode ledere utenfra. Rammebetingelser, verdier og strategier spiller inn. Men jeg lar meg inspirere av ledere som viser at de vil noe og gjerne utfordrer eller tilfører det eksisterende noe nytt. Må jeg nevne et navn, vil jeg trekke frem Bjarte Hjelmeland. Han ser ut som han fyller lederrollen på en god måte, har solid fagkompetanse og er samfunnsengasjert.

Kontaktperson Hilde Widerøe Wibe

hilde.wibe@abelia.no

+47 481 31 153