Fakta om Oslo International School:

Oslo International School (OIS) er en stiftelse og favner både barnehave, grunnskole og videregående der elevene går ut med et IB diplom (International Baccalaureate). OIS har i dag 609 elever fra 49 ulike nasjoner, og har 129 ansatte fra 26 forskjellige land. Skolen har meget sterkt fokus på matematikk, naturfag (sciences), og språk. Skolens elever skårer høyt på internasjonale tester og eksamener, og kvalifiserer for de mest prestisjefylte og beste universitetene i verden. OIS legger vekt på å utvikle det unike potensialet til den enkelte elev.

Hva er din ledelsesfilosofi?

Jeg følger ingen spesifikk akademisk retning. Min ledelsesfilosofi baserer seg på tanker om hva jeg mener fungerer og hvordan jeg selv ønsker å fremstå som leder. Samarbeid er helt vesentlig for min stil. Jeg har stor tro på at enkeltindividene i organisasjonen har og får mye myndighet til egen påvirkning. Jeg ønsker å skape et klima for åpenhet, tillit og samarbeid.

Et annet viktig poeng er å skille mellom sak og person. Dette mener jeg er svært viktig. Som leder tar man avgjørelser som ikke nødvendigvis oppfattes som positive av alle. Derfor blir det viktig med et tydelig skille.

Kan du gi et eksempel på når du har lykkes?

Akkurat nå jobber vi med store endringsprosesser ved Oslo International School. Jeg har vært leder ved skolen siden 1. august 2013. Jeg opplever selv at jeg har lykkes i å etablere et tillitsforhold i ledergruppen på tross av at jeg er en nykommer og drivkraften bak mange av endringene. Jeg har snudd mistillit til tillit og skapt begeistring for å gjøre endringer i fellesskap som er til det beste for helheten. Dette er kanskje en liten sak, men den kan få stor betydning på sikt.

Kan du gi et eksempel på noe du ikke fikk til?

Jeg opplever stadig at det er ting jeg ikke får til – på godt og vondt. Jeg er selv hele tiden i læring, og ønsker hele tiden å bli bedre. Jeg er nok en tidsoptimist, og det er ikke alltid like bra. Jeg har en ambisjon om at ting skal skje raskere enn det de faktisk gjør. Det er viktig å erkjenne at jo flere som er berørt av en prosess, jo lengre tid tar det.

Har du et forbilde som leder?

Jeg har hele min yrkeskarriere hatt ett stort forbilde, og det er en av mine aller første ledere. Hun heter Anne Morkmo og var rektor ved Bergen PrivatGymnas – i dag Sonans Bergen. Hennes måte å lede på var inkluderende og ga frihet til hver enkelt ansatt. Denne formen appellerte sterkt til meg. Jeg tror at inkludering var selve nøkkelen til at alle i organisasjonen trakk i samme retning. Jeg ønsker også å være på denne måten i min lederrolle, slik at folk i organisasjonen føler at de spiller en viktig rolle. Jeg ønsker å skape et helt naturlig "vi-forhold" – det er vårt team, vår skole og våre elever. Alle må forstå at de bidrar til fellesskapet.

Besøk nettsidene til Oslo International School

Kontaktperson Hege Guttormsen

hege.guttormsen@abelia.no

+47 943 66 094