Fakta om Nordlandsforskning:

Nordlandsforskning utfører forskningsoppdrag innen samfunnsvitenskapelige og bedriftsøkonomiske fagområder. De har stor faglig bredde og arbeider tverrfaglig. Nordlandsforskning bidrar til kunnskapsutvikling for samfunns- og næringsliv. De har en bruttoomsetning på rundt 41 millioner kroner og er omtrent 40 medarbeidere.

Hva er din ledelsesfilosofi?

Filosofi er vel å ta litt hardt i, men jeg kan trekke frem elementer jeg bygger mitt lederskap på.

Verdier er viktig for meg, og jeg er opptatt av at jeg selv etterlever verdiene i organisasjonen. Jeg kan aldri snakke om rettferdighet hvis jeg selv ikke etterlever å være rettferdig. Verdier som åpenhet, ærlighet, respekt og likeverdighet er viktige verdier for meg.

Det menneskesynet man har vil påvirke lederskapet i stor grad. Jeg har tro på at mennesker liker å gis tillit, vokser på ansvar, ønsker å utføre oppgaver på en god måte og få resultater. Alle har kompetanse på noen områder, men også et utviklingspotensial. Ingen kan leve uten å bli verdsatt, få oppmerksomhet og gis tilbakemelding.

Jeg selv drives av evig kunnskapstørst og stiller spørsmålstegn ved det meste. Det medfører at alt er mulig å endre og utvikle, og ingen gamle vaner og rutiner får lov å ligge uvurdert. Å kartlegge utfordringer, sette ambisiøse mål og jobbe for å nå dem trigger meg. Ingenting nås alene. Hele organisasjonen og omgivelsene må inkluderes i prosesser. Gode diskusjoner utvikler både personer og organisasjoner, og stimulerer til åpenhet og bedre løsninger. Jeg er nok både tydelig på hva jeg mener og er god til å lytte til andre, noe som gjør at beslutninger blir basert på prosesser der mange involveres. 

Kan du gi et eksempel på når du har lykkes?

Jeg er svært stolt av å ha etablert Nasjonale kompetansetjenester for barn og unge med funksjonsnedsettelser i 2012 ved Valnesfjord Helsesportssenter – en tidligere arbeidsplass jeg var direktør for. Fra å være utopi til å bli realisert var en fantastisk reise. Det å sette høye mål og jobbe beinhardt over år – både politisk, faglig og ikke minst kulturelt internt i egen organisasjon, var en utrolig spennende oppgave..

Kan du gi et eksempel på noe du ikke fikk til?

Tja, ikke fikk til… Jeg jobbet noen år som etatsjef i Nordland fylkeskommune som har parlamentarisk styreform. Det var ikke så lett etter å ha jobbet lenge i det private næringslivet. Det var helt andre spilleregler i forhold til beslutninger og prosesser enn det jeg var vant til – og som gjorde at jeg valgte å slutte. Jeg opplevde det som et nederlag å ikke være kameleon nok til å gli inn i nye konstellasjoner og rammebetingelser, selv om de faglige oppgavene var utrolig spennende og det var masse dyktige folk på avdelingen. Men etter å ha startet i jobb på Nordlandsforskning – så ser jeg at det var et riktig valg! Det er noe med å få brukt potensialet sitt…

Har du et forbilde som leder?

Jeg har aldri hatt forbilder på noen områder i livet, men jeg kan beundre folk som får til resultater på sine områder. Jeg fasineres av mennesker som er uredde og som står opp for humane verdier forankret i FNs menneskerettighetserklæring. Mennesker som bekjemper korrupsjon og som jobber for å få et bedre verdenssamfunn. Å være leder gir deg et større ansvar for å gå foran med et godt eksempel og du har også en posisjon som gir deg større muligheter for å ta en slik rolle. Ledere som faktisk får dette til, har min beundring.

Kontaktperson Hege Guttormsen

hege.guttormsen@abelia.no

+47 943 66 094