Fakta om Tank:

Designbyrå som startet opp i 1999. Er i dag et av Norges ledende designmiljøer med 13 medarbeidere i Oslo og seks medarbeider på et søsterkontor i Tromsø. Har blant annet utviklet ny logo og webdesign for Abelia i 2010 - 2011.

Hva er din ledelsesfilosofi?

Tank startet som et lite byrå med flat struktur og hvor alle bidro så godt de kunne. Etterhvert som Tank har vokst har det blitt behov for mer struktur på hverdagen og å dele ansvarsområdene mellom partnerne i form av lederansvar. I mitt tilfelle er lederansvaret todelt. På den ene siden er jeg en av tre partnere med ansvar for den operative driften, for helheten og de langsiktige målene vi setter oss for Tank. I tillegg fungerer jeg som kreativ leder, noe som innebærer en langt mer faglig og visjonær arbeidsmetode, med kjerne i innovasjon.

Jeg har hverken gått lederkurs eller skapt meg en ledelsesfilosofi, og det er kanskje derfor det tok meg nærmere ti år før jeg turte å kalle meg leder med stolthet i stemmen. Å drive et designbyrå er en balansegang mellom rutiner, faglig kvalitet og kreative prosesser. Det ene er avhengig av det andre, og for å skape gode resultater må både ansatte og ledelse mestre alle sider til fingerspissene. Det viktigste føler jeg likevel er å skape et godt arbeidsmiljø, og som leder for de kreative prosessene er det essensielt å skape motivasjon for hver enkelt medarbeider. Gjennom motivasjon skaper man entusiasme, og gjennom entusiasme kommer det ofte overraskende og briliante idéer. Som kreativ leder er jeg ansvarlig for at våre designere yter sitt beste, og min oppgave er å lede prosessene i riktig retning, komme med innspill til forbedring samtidig som jeg gir ansatte den tilliten de trenger til å gjennomføre jobben. Måten dette gjøres på kan være forskjellig fra gang til gang, men min rolle er alltid å være løsningsorientert, samtidig som kvaliteten må sikres i alle ledd. Jeg anser det som viktig å oppfordre designerne til å tørre å gå et skritt lenger og utfordre både seg selv og kunden for å skape et unikt produkt. En av mine kampsaker i Tank er at visuelle løsninger må kunne begrunnes og settes i en samtidskontekst, hvor man hele tiden kjenner historien og vårt nåværende politiske landskap, men samtidig evner peke fremover. Ellers er den kreative prosessen avhengig av god kommunikasjon og fordrer at vi er åpne, ærlige og rettferdige med hverandre. Med en god tone, lav terskel for ros og mye humor er det utrolig hva man kan oppnå. Det er mulig at en god leder skaper fornøyde ansatte, men i Tank sitt tilfelle skaper gode ansatte sannelig også fornøyde ledere.

Kan du gi et eksempel på når du har lyktes?

Vi var tre designere som startet Tank i 1999 med et mål om å samle vår kompetanse og kunne bruke hverandre i de prosjektene vi tok med oss fra vår respektive freelancevirksomhet. Vi drømte hverken om å bli store eller berømte, men så først og fremst verdien i å kunne samarbeide og dermed gjøre en bedre jobb for våre kunder. I dag er vi et velfungerende designbyrå med 13 ansatte i Oslo og et søsterkontor i Tromsø med 6 ansatte. Jeg er stolt over å ha lyktes med å skape et miljø som gjennom fokus på kvalitet og kreativitet har vokst seg til en solid størrelse, og blitt en av de ledende designmiljøene i Norge.

Kan du gi et eksempel på noe du ikke fikk til?

Jeg er optimistisk av natur og ser meg egentlig lite tilbake, men hvis jeg må ta tak i noe må det være at jeg til tider har for liten tid til å dykke ned i de ulike prosjektene vi har gående. Jeg liker å ha oversikt, noe som gjør at jeg får mindre dybdekunnskap på enkelte prosjekter. Sånn sett vil jeg gjerne endre døgnet til 28 timer, og det jobber jeg fortsatt med å få til.

Har du et forbilde som leder?

De lederne som imponerer meg mest i Norge i dag er de som hver dag går inn i et klasserom og holder styr på en flokk med høyst ulike individer, som har helt ulike behov, og som samtidig har vanskelig for å sitte stille. Med omsorg, ansvarlighet, autoritet og medfølelse loser de ungene våre gjennom en hverdag bestående av pensum, våte sokker og halvspiste matpakker. Jeg bøyer meg i støvet.

Kontaktperson Hilde Widerøe Wibe

hilde.wibe@abelia.no

+47 481 31 153