Fakta om Ergo;ego:

Ergo;ego hjelper deg med å bli en bedre utgave av deg selv. Ergo;ego består av skuespillere som har spesialisert seg på å dele teatrets kompetanse med andre yrkesgrupper. Dette gjøres i form av kurs, foredrag og trening i kommunikasjon for større og mindre grupper eller en-til-en.

Hva er din ledelsesfilosofi?

Min ledelsesfilosofi kommer helt an på hva jeg skal lede. To nøkkelord jeg alltid har med meg er ydmykhet og fleksibilitet. På mange måter oppfatter jeg meg selv som en slags ”reiseleder” som legger til rette for at andre skal komme seg trygt fra ett sted til ett annet. Jeg leder høykompetente mennesker. Min oppgave blir derfor å være en god fasilitator og lese hvilke krefter som finnes i et team. Jeg må tenke ut det neste steget ved å bruke kraften i det som er rundt meg. En særlig viktig del av jobben er å lytte. Ett av mine mottoer er: Snakk kun hvis det forbedrer stillheten.

Kan du gi et eksempel på når du har lyktes?

Det jeg står for passer veldig godt for Ergo;ego. Jeg har plukket opp et suksessfullt selskap som hadde blitt til en gjeng med individer. Jeg har samlet kraften igjen, og Ergo;ego har gått fra å være ”jeg” til å bli ”vi”. Jeg har brukt og bruker fortsatt mye tid på å analysere ”det muliges vei” og tilrettelegger og stoler på mine medarbeidere. Med dette har jeg fått til noe veldig bra hos Ergo;ego.

Kan du gi et eksempel på noe du ikke fikk til?

Jeg har en kort karriere som kvalitets- og riskmanager. Dette var ikke en jobb som lå mitt hjerte nært. Jeg brukte kreftene mine på helt feil måte. Med all respekt for den viktige arbeidsoppgaven kvalitets- og riskmanagement er: Jeg var ikke rett person på rett plass

Har du et forbilde som leder?

Dalai Lama er min store inspirasjonskilde. I boken The Leader’s Way: The Art of Making the Right Decisions in Our Careers, Our Companies, and the World at Large, henter jeg mye inspirasjon. Dette er en stillferdig bok som blant annet handler om at man ikke kan lede noen uten å kunne lede seg selv. Når det gjelder lederforbilde har jeg lyst til å trekke frem operasjefen Tom Remlow. Jobben hans ligner min – han skal lede primadonnaer. Da er det viktig at man tåler at det er andre som er større stjerner enn seg selv.

Kontaktperson Hilde Widerøe Wibe

hilde.wibe@abelia.no

+47 481 31 153