Fakta om Kongsberg International School (KIS):

KIS er en IB World School som betyr at de har en formålsparagrafen som er i samsvar med International Baccalaureate Organization. Der står det blant annet: International Baccalaureate søker å utvikle nysgjerrige, kunnskapsrike og omsorgsfulle unge mennesker som bidrar til å skape en bedre og mer fredelig verden gjennom flerkulturell forståelse og respekt.

Hva er din ledelsesfilosofi?

- Å bruke mangfoldet i menneskelig natur til å søke perfeksjonisme på nye og banebrytende måter! Det er viktig for meg å se hvordan ulike individer, med sine unike ferdigheter og talenter, får utvikle sin egenart til best mulig oppnåelse - for så å bidra inn i et innovativt felleskap.  Jeg har stor tro på et holistisk system hvor lederen ikke trenger å ha alle ideene, men hvor han eller hun skaper en kultur hvor alle bidrar med gode forslag. Kreativitet, kompetanse, tillit og tydelighet er alle viktige elementer, både for ledere og andre ansatte i organisasjonen.

Jeg mener at ledere bør være gode rollemodeller for de egenskapene man ønsker å fremdyrke i sitt team eller bedrift. Der jeg er nå har vi stort trykk på faglig profesjonalitet og kompetanseheving, god arbeidsytelse, toleranse, respekt og evnen til å tenke nytt. Og ikke minst: tørre å ta sjanser! Det er mye læring i å feile, og veldig tilfredsstillende å lykkes med å skape. Avgjørende for å lykkes i et miljø med mange sterke, individuelle personligheter er en felles visjon man føler seg naturlig forpliktet til. Dessuten, hvis alle ser seg selv om en «lifelong learner», er man mindre utsatt for stagnering og endringsvegring..

Kan du gi et eksempel på når du har lykkes?

Jeg vil gjerne trekke frem et eksempel der våre elever har lykkes godt! Det har vært mye debatt rundt hvordan man kan sikre at studenter i Norge tar riktige utdanningsvalg for å møte kompetanse og rekrutteringsbehovet i fremtidens næringsliv. Men så langt retter de fleste samarbeidstiltak seg mellom bedrifter og høyere utdanning. Vi mener dette er for sent. Ved skolen vår utfordret vi våre ungdomselever til å ta i et tak for å øke kunnskapen om hva som kan møte dem i fremtiden, og hvilke valg de vil bli stilt overfor. Resultatet var et elev-initiert treårig prosjekt hvor elevene våre samarbeidet med lokale, regionale og globale organisasjoner innen kultur, utdanning og næringsliv for å forstå hva det vil si å være «global citizens» og hva Norges rolle i det globale marked er nå og eventuelt blir i fremtiden. Vi har hatt elever som har besøkt de største skipsverftene i Korea, drilling-opplæringssentre, i bildelsproduksjonsfabrikker, ulike ambassader og konsulat, utøvd humanitært arbeid gjennom interesseorganisasjoner samt mye, mye mer. Og det vi fant ut; med riktig veiledning, støtte og tiltro har ungdomselever en enorm kreativ kapasitet de benytter godt for å skaffe seg livsviktig kompetanse. Våre elever i prosjektet er i ferd med å avslutte arbeidet nå ved å skrive en digital lærebok innen teknologi og design for å dele sin kunnskap med årskull som kommer etter.

Kan du gi et eksempel på noe du ikke fikk til?

Når man stadig tar sjanser og beveger seg utenfor komfortsonen så feiler man innimellom. Men det er kanskje to ting jeg har utsatt meg selv for flere ganger som jeg nå er veldig bevisst på. Det ene er balanse og tålmodighet i endringsprosesser. Jeg kan kanskje regnes som litt over gjennomsnittlig engasjert, og er det noe jeg brenner for vil jeg gjerne ha ting gjort i en flyt med godt driv, selv om jobben spiser både fritid og familieliv en stund. Dette er selvsagt ikke en bærekraftig stil, og man risikerer å frustrere, slite ut eller miste sine medarbeidere hvis man ikke finner balansen og roen som er nødvendig for forankring hos alle. Det andre området jeg er svært bevisst på er kommunikasjon på tross av kulturer. Vi lever i en stadig mer globalisert verden, men på tross av delt språk, som oftest engelsk, er kulturene fremdeles like mangfoldige. Jeg kan nevne utallige gode historier hvor mangel på kulturforståelse har satt meg eller mine ansatte i pinlige situasjoner. Det viktige å ta med seg her er kanskje det å stille med et like kritisk og åpent sinn mot alle andre kulturer som sin egen, og la respekt for alle vise vei til godt samarbeid.

Har du et forbilde som leder?

Innenfor mitt felt som er internasjonal utdanning vil jeg nevne Sir Ken Robinson spesielt! Kanskje den mest kjente eksperten på kreativ intelligens i våre dager, og som uredd stiller radikale spørsmål ved dagens utdanningssystemer i forhold til å anerkjenne mangfoldig intelligens og forutsetninger for å skape kreativitet og innovasjon. Jeg bør også nevne Mary Hayden og Jeff Thompson, begge noen av de fremste forskere innen internasjonal utdanning og som gjør en enorm jobb for å utvikle fremtidig globale ledere via University of Bath. Her hjemme må jeg nevne Torkil Bjørnson, daglig leder av NCE Systems Engineering. Det er en sann glede å møte en så visjonær leder som Torkil, som ikke bare gladelig deler sin kompetanse etter mange års erfaring men som også tør å satse på å dyrke frem nye initiativ fra mer uerfarne aktører.

Kontaktperson Hege Guttormsen

hege.guttormsen@abelia.no

+47 943 66 094