Fakta om Logica:

Logica er et selskap med
41 000 ansatte som leverer teknologi og andre tjenester for forretningsdrift. Selskapet leverer tjenester innen forretningsrådgivning, systemintegrasjon og outsourcing til kunder over hele verden, blant annet til flere av Europas største bedrifter. Logica skaper verdi for kundene ved å integrere mennesker, forretningsdrift og teknologi i en vellykket helhetsløsning. Selskapet legger vekt på langsiktig samarbeid, der kunnskap skaper innovative løsninger som oppfyller kundenes behov. Logica er notert på London Stock Exchange og Euronext (Amsterdam) (LSE: LOG; Euronext: LOG).

Hva er din ledelsesfilosofi?

For meg som leder, er mitt viktigste prinsipp å gi handlingsrom og frihet under ansvar. Det handler om å gjøre de rundt seg gode og trygge nok til å ta sine egne beslutninger. Jeg mener at alle ledere bør være bevisst at de ikke kan gjør en god jobb uten sine medarbeidere. Derfor fokuserer jeg på å skape muligheter for utvikling og jeg inspirerer mine mellomledere til å gjøre det samme.

Min erfaring har lært meg at det er når ledere ikke detaljstyrer sine kollegers hverdag, men har tillit til dem at de virkelig utvikler sine evner, forbedrer seg og evner å tenke kreativt i sitt arbeid. Alle ledere ønsker seg selvstendige medarbeidere som er modige i sin tenkning og tar steg i spennende retninger, og da er det viktig at lederen gir sine medarbeider plass til å vokse. I Logica har vi sett at en slik tenkning omkring ledelse skaper innovative løsninger som våre kunder nyter godt av.

Ledere må imidlertid ikke tro at slik utvikling bare kommer av gode intensjoner og en bevisst holdning. Man må ta konkrete grep og gjennomføre faktiske tiltak. I Logica har vi for eksempel gjennomført tiltak som karriereplanlegging, mentorprogram, et eget Logica ”universitet” for læring og rom og fora som spesielt tilrettelegger for innovativ tenkning. De ansatte må vite hvilke muligheter de har for personlig vekst.

For å kunne gi frihet under ansvar er det også essensielt at lederen gir tydelige målsettinger og et klart bilde av veien mot målene. Særlig vil jeg mene dette er viktig i et stort og komplekst selskap som Logica, med levarenser innen et vidt spekter av områder og bred geografisk spredning. Det er viktig at vi alle drar i samme retning.

Jeg har tro på at en leder som sørger for å unngå detaljstyring, gjennomfører konkrete tiltak for utvikling og har tydelige målsettinger – vil belønnes med trygge og beslutningsdyktige medarbeidere med sterkt eierskap til sine leveranser.

Kan du gi et eksempel på når du har lyktes?

Som forretningsmann i bunn og grunn føler jeg at jeg har lyktes aller mest når mine kunder er fornøyde. Denne våren har vi i Logica gjennomført flere leveranser jeg er stolt av fordi samhandlingen med kunden har vært særlig vellykket. Logica har ett sett med prioriteringer i måten vi arbeider på, og spesielt viktig er det for oss å ha ”nærhet til kunden” (client intimacy). Vi ønsker å gjennomføre samhandlingsprosjekter der vårt team, kunden og våre partnere jobber sammen i et enhetlig økosystem. Jeg er glad for å se at mine medarbeidere føler sterk forpliktelse til kunden, og det er tilfredsstillende å se at de strategier som er lagt på dette området bærer frukter.

Kan du gi et eksempel på noe du ikke fikk til?

Alle gjør feil en gang i blant. Jeg er opptatt av at man ikke bruker for mye tid til å angre, men benytter situasjonen til å forbedre seg. Det er viktig å være i kontinuerlig utvikling, og å gjøre feil er en del av den læringsprosess vi alle skal igjennom. Som leder er jeg opptatt av at det er åpenhet rundt uheldige situasjoner og ikke bare suksesshistorier. Det bør finnes rom for å evaluerer situasjoner i fellesskap med kolleger slik at risiko for gjentakelse og forverring av situasjonen vil minske.

Har du et forbilde som leder?

Jeg har ikke ett forbilde å trekke frem, men har latt meg imponere av mange ledere jeg selv har hatt. De har imponert meg på hver sine måter, og jeg har selv modellert min lederstil etter de betraktninger jeg har gjort. Jeg har latt meg imponere mest av ledere med høy integritet, målbevissthet og som står inne for det de sier. Helt essensielt er det at ledere viser respekt for alle sine medarbeidere og har et inkluderende menneskesyn.

Kontaktperson Hege Guttormsen

hege.guttormsen@abelia.no

+47 943 66 094