Fakta om HR-Huset:

HR-huset AS er en ledende aktør innen forvaltning av organisasjoners menneskelige ressurser, med spesiell vekt på omstilling og karriereutvikling, leder- og medarbeiderutvikling, strategiske og operative HR-prosesser samt rekruttering av HR-ledere og -spesialister.

Hva er din ledelsesfilosofi?

- Ingenting er så ulikt som lik behandling av ulike mennesker! Jeg mener det er en alt for utbredt misforståelse at alle mennesker skal behandles likt. Lederskap handler om å legge til rette for og bidra til gode prestasjoner. Prestasjoner er i sin tur et resultat av evne og vilje – kompetanse og motivasjon. Mennesker er forskjellige, og for å prestere må man altså både kunne og ville; det hjelper ikke om du kan men ikke vil, ei heller om du vil men ikke kan. Skal vi som ledere bidra til gode prestasjoner må vi derfor ha dette i bakhodet, og være villige til- og innstilt på å trykke på de rette knappene hos våre medarbeidere slik at de både vil og kan. Og de rette knappene til Ola er ikke nødvendigvis de samme som hos Kari.

Kan du gi et eksempel på når du har lykkes?

Jeg har jobbet med endring og utvikling av mennesker og organisasjoner i mange år. Endring og utvikling er ofte forbundet med både motstand og smerte, og jeg har måtte lære meg å leve med dette og at tilbakemeldingene jeg har fått som endringspådriver ikke alltid bejubler endringene. Opplevelsen av å lykkes har vært sterkest de gangene endringene har blitt en realitet, og spesielt når enkeltmennesker har kommet tilbake til meg og sagt at jeg har utgjort en positiv forskjell. Spesielt husker jeg en episode der jeg sa opp en medarbeider som hadde vært sykmeldt i nesten to år uten at arbeidsgiver hadde bidratt til klargjøring av situasjonen. Når oppsigelsen var effektuert kom vedkommende til meg å takket for at jeg hadde bidratt til en slutt på den uavklarte situasjonen og skapt et incitament for å komme seg videre. Jeg får fortsatt julekort fra vedkommende.

Kan du gi et eksempel på noe du ikke fikk til?

I en av mine tidligere jobber var mandatet mitt å profesjonalisere HR-arbeidet, og bidra til en mer strategisk og ikke fult så administrativ tilnærming til HR som funksjon. I denne virksomheten var kulturen så sterk og drevet av mekanismer veldig forskjellig fra de jeg var vant til, så jeg fikk smertelig erfare at «Culture eats strategy for breakfast». Jeg kan fortsatt ha en tendens til å glemme dette i min iver på å fremme utvikling og endring.

Har du et forbilde som leder?

Tor Arnt Sandli. Som ung offiser under den kalde krigen fikk jeg i oppdrag å ta imot et inspeksjonsteam fra NATO. Teamet besto av høyere offiserer, og med puls godt over hvilepuls tok jeg imot teamet ute på stillingsområdet på Andøya Flystasjon. Jeg presenterte meg, hilste på behørig militært vis, og «avleverte» teamet til sjefen min. Etter godt og vel en time sammen med min sjef, kommer den norske teamlederen tilbake til meg og sier: «Nygård, kan ikke du vise meg det atomsikre dekningsrommet!» En lite bemerkelsesverdig hendelse, men han husket navnet mitt! Offiseren med grad langt over min husket navnet mitt etter det korte mottaket, og han brukte det. Han så meg, og han gjorde det på en uvanlig vennlig måte. Jeg følte meg to hakk større den dagen. Og selv nå, nesten 30 år senere, kan jeg kjenne på den gode følelsen fra den dagen da en høyere offiser så meg og ikke bare de tre vinklene mine.

Kontaktperson Hege Guttormsen

hege.guttormsen@abelia.no

+47 943 66 094