Fakta om Creuna:

Er et digitalt fullservice byrå med et unikt tverrfaglig forretningskonsept. Creuna jobber med alt fra analyse, strategi, idé og konsept til design og teknisk implementering samt løpende forbedring av kundenes løsninger. Creunas visjon er: Unleashing the full potential of communication in the digital age.

Hva er din ledelsesfilosofi?

Jeg har tro på å fokusere på medarbeideres sterke sider og bygge på disse, fremfor å imøtekomme enhver svakhet en person måtte ha. Vi har alle ulike talenter og styrker, og ved å se individet og dyrke deres naturlige styrker, så gjør man den personen bedre. Ved å dyrke ulikhetene og bygge et team som utfylles av unike mennesker, bruker vi folk riktig, motivasjonen blir enda høyere og alle blir mer fornøyde.

En annen ting jeg er opptatt av, er at alle ansatte skal være med på selskapets strategi og mål. Det skal være tydelig hvor vi skal, og hvordan det ser ut når vi når målene våre. Og alle skal være klar over hvordan de selv spiller en rolle i å nå de målene. Da må vi ha ambisiøse, gode og nedbrytbare mål som gir folk en mestringsfølelse når de klarer å nå, eller til og med overgå målene.

Det tredje og siste punktet jeg vil trekke frem her, er at alle ansatte skal oppleve at de har en arbeidsgiver som bryr seg om dem både faglig og sosialt. Som bedriftsleder lykkes man hvis man klarer å skape en arbeidsplass hvor de ansatte lærer og utvikler seg, de trives på arbeidsplassen og har gode og flinke kollegaer rundt seg. Da skaper vi et engasjement for å levere gode resultater og en kultur for alltid å strekke oss for å få ut det beste i oss selv og våre kollegaer.

Kan du gi et eksempel på når du har lyktes?

Da jeg startet i Creuna 1.desember 2010, var det en organisasjon med en del utfordringer. Medarbeidertilfredsheten var for lav, turnover var høy (23 prosent), og tilliten til ledelsen var tynnslitt. Som et resultat av dette var lønnsomheten for dårlig. På tross av mange flinke fagfolk var også Creunas omdømme i fare. Det første vi gjorde var å utarbeide en strategi for de neste tre årene. Vi involverte alle ansatte i dette arbeidet, og definerte en reise som vi skulle ut på med klare mål innenfor fire områder: produkt/marked, HR, prosess og økonomi. Allerede i 2011 kunne vi se resultater. Vi fikk en tydelig markedsposisjon i Creunas leveranseområder, vi innførte en god karrieremodell og performance management og bedre prosesser og mindre administrasjon. Fra 2010 til 2011 vokste vi i antall person 38 prosent netto, vi oppnådde 80 prosent på Gallups high performance index i medarbeiderundersøkelsen, og vi doblet lønnsomheten fra året før. Nå i 2012 gjør vi en revisit av strategien og setter oss nye mål ettersom vi allerede har nådd mange av de målene vi satte oss for 2013.

Kan du gi et eksempel på noe du ikke fikk til?

En ting jeg aldri har fått til, er å prioritere egen tid. I Creuna coacher jeg gjerne andre på å prioritere riktig, både på hvilke kunder vi fokuserer på, og hvilke tiltak vi legger mest arbeid i. Men selv har jeg aldri prioritert, jeg bare jobber mer for å få til alt jeg vil. Heldigvis har jeg flinke folk i ledergruppen som sier fra og tar fra meg arbeidsoppgaver når de ser at de kan ta ansvar for ting som jeg ikke må holde i.

Har du et forbilde som leder?

Jeg har mange forbilder, avhengig av hvilke egenskaper det gjelder. Jeg forsøker å lære av de beste innenfor ulike områder. Jeg har akkurat vært på World Business Forum i New York og møtt mange av de store internasjonale topplederne. Jeg beundrer Richard Bransons (Virgin) energi og evne til å skape entusiasme og stolthet i virksomheten han leder. Jeg inspireres av Jack Welch (GE) og hans engasjement for å drive god ledelse gjennom å se individet og gi ansatte god feedback for videre vekst. Jeg prøver også å klare å både se de store linjene og samtidig forstå viktige detaljer (zoom in and out) som Robert McDondald (P&G). Hvis jeg skal ta et eksempel fra Norge, må jeg trekke fram min mentor gjennom flere år, og mangeårig leder av Accenture, Nils Øveraas. Han har en jordnær tilnærming til å være leder i en global virksomhet, han er med på alle sosiale begivenheter og er alltid tilgjengelig for alle ledd i virksomheten, enten det er en nyansatt rett fra studier, eller en som sitter høyt oppe i systemet.

Kontaktperson Hege Guttormsen

hege.guttormsen@abelia.no

+47 943 66 094