Fakta om Cognizant:

Cognizant er en global leverandør av konsulent, IT og outsourcingtjenester. De omsetter i 2014 for ca 10 mrd dollar og har nå mer enn 180 000 ansatte. Selskapet er amerikansk, men leveransene skjer i stor grad fra India. De har også etablert leveransesentre i Kina, Afrika, Sør-Amerika og Øst-Europa. Cognizant har vært etablert i Norge siden 2005 og har fra 2012 hatt lokal ledelse og vokst betydelig. De har i dag 130 ansatte i Norge og litt over 250 i Norden.

Hva er din ledelsesfilosofi?

Jeg tror på å gjøre mine medarbeidere gode. Når de lykkes, lykkes også jeg. Jeg er opptatt av å prioritere, gi mine medarbeidere tydelig retning og klart mandat for deretter å gi den enkelte stor handlefrihet. Jeg er opptatt av å skape trivsel og motivasjon i en hektisk og krevende jobbhverdag.

Kan du gi et eksempel på når du har lykkes?

Jeg har så langt lykkes med å levere vekst og resultater for Cognizant i Norge. Vi er en ny aktør i det norske konsulent, IT og Outsourcings markedet, gjennom hardt arbeid de siste årene har vi klart å etablere oss i markedet og vinne viktige kontrakter. Fra å være et selskap ingen har hørt om, er vi nå en synlig aktør i det norske markedet.

Kan du gi et eksempel på noe du ikke fikk til?

Jeg har opplevd å ikke fange opp signalene tidlig nok når uheldige situasjoner oppstår. Det gir misfornøyde kunder, medarbeidere som ikke lykkes, merarbeid og redusert lønnsomhet.

Har du et forbilde som leder?

Jeg har ikke ett forbilde, men beundrer ledere som klarer å gjennomføre store og viktige endringer som gjør deres organisasjoner relevante også i fremtiden. Nylig uttalte General Electric’s CEO at hans selskap i fremtiden vil være et dataselskap og ikke et industriselskap. Med det mener han at analyse og bruk av de enorme mengder data som genereres av individer, organisasjoner og gjenstander vil være en suksessfaktor for hans selskap. Vi jobber mye med akkurat dette i Cognizant, og de selskapene som ikke lykkes med dette vil miste markedsandeler og i ytterste konsekvens forsvinne.

Kontaktperson Hege Guttormsen

hege.guttormsen@abelia.no

+47 943 66 094