Om IFE:
IFE er et internasjonalt forskningsinstitutt for energi- og nukleærteknologi. Instituttets hovedformål er på ideelt og samfunnsnyttig grunnlag å drive forskning og utvikling innenfor energi- og petroleumssektoren, og å ivareta nukleærteknologiske oppgaver for Norge. Instituttet arbeider for et mer klimavennlig energisystem basert på fornybar og CO2-fri energi.

Hva er din ledelsesfilosofi?

Jeg som leder ønsker å framstå som hel ved, hvilket for meg innebærer å være ærlig, tydelig og ansvarsfull og med et glimt i øye. Jeg er opptatt av det som kalles en inkluderende lederstil. Jeg møter mine medarbeidere på alle nivå og inviterer til innspill. Det er viktig for meg å se ulike sider av en sak før jeg tar en viktig avgjørelse.

Når jeg begynte som leder for IFE i mai så presenterte jeg min lederdeklarasjon for alle de ansatte. Mitt ønske var å samle IFEs medarbeidere om en felles visjon og et tydelig mål som gjør de ansatte stolte av å jobbe her, samtidig som IFE utad fremstår som en seriøs og pålitelig internasjonal forskningsaktør. Jeg oppsummerer IFEs karakteristika som: Sikker, smart og sannferdig. Med disse tre egenskapene i bunn kan det skapes stolthet. For å sikre dette så vil jeg gi de ansatte tillit og ansvar, samt handlingsrom til å prøve ut sine nye ideer i forskning.

Kan du gi et eksempel på når du har lyktes?

For en tid tilbake fikk jeg ansvaret for å bygge opp en egen virksomhet hvor vi ikke helt visste hva vi skulle bidra med. Vi manglet rett og slett mål og mening. Jeg må innrømme at jeg som leder famlet, men sammen med mine medarbeidere fikk vi etter hvert definert mål som vi også fikk støtte til fra myndighetene. Det går opp og ned når noe nytt skal bygges, og i perioder var vi litt motløse.

Selve vendepunktet i virksomheten kom etter en tale jeg selv holdt. Jeg ønsket å inspirere medarbeiderne og delte mine tanker om hva vi skal bli. Jeg snakket om å gå nye veier og være stolt av det en holder på med. Jeg opplevde at de ansatte sin tilstand endret seg mens jeg snakket. De begynte å tro på det vi holder på med. Tro på det vi kan bli. De ble stolte av det vi er. Denne erfaringen har gjort det tydelig for meg betydningen av god kommunikasjon. Evnen til å kommunisere er rett og slett avgjørende i lederrollen.

Kan du gi et eksempel på noe du ikke fikk til?

Enhver leder kan vel svare at det alltid er ting du kan gjøre bedre og at du kan lære mye av dine feil. En av mine svakheter er kanskje at jeg dveler litt for lite ved mine feil. Kanskje jeg ikke lærer nok av dem.

Jeg har tidligere ledet en virksomhet med lavt utdannede som ikke stilte så mye spørsmål ved sjefen og gjorde det de ble fortalt. Når jeg ble leder i en kunnskapsbedrift var jeg dermed ikke vant med å argumentere for hvorfor jeg som leder gjorde det jeg gjorde. Det aksepterte ikke kunnskapsmedarbeiderne. De forventer en logisk argumentasjonsrekke bak beslutningene. Her har jeg lært og blitt flinkere.

Har du et forbilde som leder?

Barack Obama er en inspirerende taler, og sånn sett en inspirerende leder. Hans lederutfordring er veldig annerledes en min. Han er kanskje et eksempel på at uansett hvor god man er til å kommunisere er det ikke alltid man får aksept for det man vil.
 

Kontaktperson Hilde Widerøe Wibe

hilde.wibe@abelia.no

+47 481 31 153