Fakta om Ericsson:

Ericsson er verdensledende i kommunikasjonsteknologi – og tilbyr utstyr, programvare og tjenester til mobil-og fastnettoperatører over hele verden. Omlag 40 prosent av den globale mobiltrafikken går gjennom nettverk levert av Ericsson. De drifter ogå nettverk for sine kunder og betjener mer enn 1 milliard abonnenter globalt hver dag. Med mer enn 35.000 patenter, har de en av bransjens sterkeste patentporteføljer.

Hva er din ledelsesfilosofi?

Jeg er hele tiden opptatt av å skape resultater hos meg selv og gjennom andre. Å skape resultater må være noe av det viktigste man gjør som leder. Overordnet handler det om å få ting til å skje, ha høye ambisjoner og ville mye. Når det er sagt, så har Ericsson en uoffisiell lederplattform som jeg identifiserer meg med. Den består av tre ord: Head, Heart og Guts.

Head er strategien og planen som ligger bak alle tingene man gjør i hverdagen. Hele tiden må man ha blikket mot det man ønsker å få til, og så handle operasjonelt. Hvert steg du tar er et skritt på veien mot målet. Og man får ikke til det man ønsker uten Heart, som for meg betyr å legge til rette for og bygge dine medarbeidere, slik at de blir så gode som mulig. Gi autonomi og frihet, samtidig som du har klare forventninger om hva du vil oppnå. Så må du ha Guts til å ta de vanskelige beslutningene. Det krever et godt verdigrunnlag i bunn som leder, slik at dine beslutninger kan begrunnes i det du mener er riktig å gjøre til en hver tid.

Kan du gi et eksempel på når du har lykkes?

Som ledere lykkes vi først og fremst som et team. Vi er helt avhengige av å jobbe sammen og ha klare målsettinger for hva vi skal gjøre. I de siste to årene har jeg ledet HR-transformation, som er en global HR-endringsprosess i Ericsson. Oppgaven har vært å bygge en felles plattform for HR uavhengig av hvor vi befinner oss i verden. HR skal gi økt merverdi til forretningen, blant annet gjennom forenklede og integrerte IT-løsninger. Dette har vært en tøff og til dels vanskelig prosess, da det er mange berørte parter. I disse dager går prosessene over til linja, og jeg mener vi har fått til dette sammen ved å jobbe godt med endringsledelse, struktur og mål hos våre ledere.

Kan du gi et eksempel på noe du ikke fikk til?

Som type er jeg prestasjonsmotivert. Alt kan forbedres. Det betyr at jeg gjør mye feil – i alle fall mange små feil. Et feilgrep jeg kan trekke frem er fra min tidligere arbeidsgiver, der vi i en endringsprosess laget en pool med medarbeidere som skulle over på nye oppgaver. Å bli en del av denne poolen, viste seg å ikke være noen positiv opplevelse. Tilbakemeldingene vi fikk gikk på at folk opplevde det som direkte stigmatiserende. Det var aldri vår hensikt. Jeg kommer ikke til å utarbeide en slik pool igjen.

Har du et forbilde som leder?

Mange. Det finnes ikke en perfekt leder, men flere som er gode på forskjellige ting. Jeg ønsker å trekke frem våre kvinnelige ledere i Ericsson. De er meget dyktige, og har et stort perspektiv på det de gjør. De stiller relevante spørsmål, og har en tydelig heart-dimensjon som jeg mener er viktig. De imponerer meg også når det gjelder å prioritere sin tid riktig. De har lært meg mye om hva som er god ledelse.

Kontaktperson Hege Guttormsen

hege.guttormsen@abelia.no

+47 943 66 094