Fakta om Zaptec:

Zaptec er et Stavangerbasert elektronikkselskap som produserer miniatyrisert elektronikk, blant annet elektroniske transformatorer, til elbil-, fornybar- og romfarts-industrien. Zaptec ble stiftet for to år siden, er privat eid og har i dag 9 ansatte. Hovedfokus nå er ny ladeteknologi/strømdistribusjon til elkjøretøy, og samtidig har de langsiktige prosjektene med ESA og NASA om boreteknologi på månen, asteroider og Mars.

Hva er din ledelsesfilosofi?

Jeg er vel først og fremst en visjonær leder som liker å se på det selskapet gjør i en større kontekst og som gir mening og entusiasme til medarbeiderne. Stegene mot visjonen skal utføres av mennesker både i og utenfor organisasjonen derfor betyr det relasjonelle perspektiv mye for meg. Det vil si å se mennesker i sammenheng internt og eksternt, og dyrke en positiv, kreativ og lærende kultur.

Jeg har rundt fem hyllemetre hjemme fylt med organisasjons-, lagutviklings-, business-litteratur som jeg har lest oppigjennom karrieren, men dette samler støv og jeg observerer at de få bøkene jeg blar i nå er for eksempel klassikeren Henry Mintzberg som har praktiske råd om organisasjoners vesen og utvikling. Og så leser jeg the Peter Principle, Dilbert og Lunch med stor glede.

Kan du gi et eksempel på når du har lykkes?

Da vi bygde Norges første hydrogenstasjon i Stavanger som ledd i Norges Hydrogenvei så var det et nettverk av rundt 100 organisasjoner, kommersielle selskap og offentlig sektor i Skandinavia. Et massivt, komplekst og spennende prosjekt hvor vi også produserte Norges første miljøsportsbil kalt FYK. Det er fascinerende å se hva man kan få til med visjon, vilje og viten. (Noen vil si vi gjorde det ti år for tidlig, men vi samlet masse erfaring og inspirerte mange miljø- og teknologiprosjekter i etterkant).

Kan du gi et eksempel på noe du ikke fikk til?

Jeg ledet en gang et større prosjekt med mye prestisje, men som ikke hadde noe klart mål og jeg arvet flere personalkonflikter. Nærmere utbrent har jeg vel aldri vært. Lærte mye av det.

Har du et forbilde som leder?

Jeg er inspirert av flere. Blant andre Arve Johnsen, den første Statoil-direktøren, og Steve Jobs. Veldig visjonære, aksjonsorientert og førstnevnte visste hvordan man både skulle navigere politisk og kunne tøye strikken for hva flertallet mente var mulig. De som ønsker å skape noe, tenke stort og gjerne utfordrer flertallets gruppetenkning, de liker jeg.

Kontaktperson Hege Guttormsen

hege.guttormsen@abelia.no

+47 943 66 094