Björn Iveroth, EVRY:

«Jeg er opptatt av at alle skal forstå hva kundeorientering faktisk betyr, og hvordan organisasjonen og enkeltmedarbeidere må agere for å bli enda bedre i møtet med kunden.»

Fakta om EVRY:

EVRY er et av Nordens største IT-selskaper. Selskapet har 10 000 ansatte og kontorer i 50 byer i Norden, hovedsakelig i Norge og Sverige.

Hva er din ledelsesfilosofi?

- Som leder i flere virksomheter har jeg erfart mye og selvsagt gjort meg noen tanker om mitt lederskap. Jeg er opptatt av at alle skal forstå hva kundeorientering faktisk betyr, og hvordan organisasjonen og enkeltmedarbeidere må agere for å bli enda bedre i møtet med kunden. For å få til dette, og alt vi ønsker å oppnå som virksomhet, er det helt sentralt at jeg som leder har evne til å bygge og motivere team, og få alle til å yte det lille ekstra.   

I tillegg er jeg svært opptatt av å sette klare mål, være tydelig på ansvar og måle resultater. Resultatorientering dreier seg ikke bare om å måle et sluttresultat, men om å være i stand til å foreta endringer og justeringer på et tidlig tidspunkt, dersom pilen peker i feil retning. 

Kan du gi et eksempel på når du har lykkes?

Gjennom rundt 30 år i IT-bransjen har jeg hatt en rekke utfordrende oppgaver og oppdrag. Ofte har det viktigste vært å bygge tillit over lenger tid internt og eksternt, blant ansatte og hos kundene. I Accenture fikk jeg ansvar for å bygge opp en outsourcing-enhet, og her skapte vi gode resultater gjennom et fantastisk teamsamarbeid.  Når man lykkes som team så er det mange å dele æren med, og nettopp det at man må dele æren med mange er et bevis på at man har lykkes som leder. 

Kan du gi et eksempel på noe du ikke fikk til?

En av mine viktigste lærdommer var i ett tilfelle hvor vi ikke var lydhøre nok i forhold til kundens behov, og der kunden gikk til en konkurrent. Dette gjorde at jeg virkelig reflekterte over viktigheten av et tett forhold til kunden. Spesielt gjelder det å lytte godt til behov, bygge tillit over tid, forankre løsningen og ikke minst levere som avtalt.  Blir man for trygg på egne ferdighet og egne produkter og tjenester, så risikerer man å ikke lytte nok til kundens faktiske behov. Selvtillit må ikke få bli selvgodhet.

Har du et forbilde som leder?

Jeg har vært heldig å ha mange dyktige ledere, som aller har hatt mange sterke sider, men på veldig ulike områder og måter. Jeg har hentet mye inspirasjon fra flere ledere jeg har jobbet tett med, og jeg har lært av deres styrker og kanskje også noe av deres svakheter.  Men jeg har likevel ikke en enkelt leder jeg ønsker trekke frem som forbilde. Som leder er det viktig at jeg fokuserer på mine sterke sider og bruker dem, samtidig som jeg må ha bevissthet rundt hva jeg ikke er så god på. Et godt team kompenserer for alles svakheter, og derfor står team og lagånd helt sentralt for meg.

Kontaktperson Hege Guttormsen

hege.guttormsen@abelia.no

+47 943 66 094