Fakta om CatalystOne Solutions:

Tilbyr software og spisskompetanse innenfor områdene talent- og prestasjonsledelse. Basert på mer enn 10 års erfaring og kunnskap hjelper de sine kunder til å skape fremragende resultater gjennom systematisk utvikling av medarbeidernes prestasjoner, talent og potensiale.

Hva er din ledelsesfilosofi?

- Jeg er opptatt av en ærlig og tydelig kommunikasjon, både internt og eksternt. Det er viktig med klare meninger og samtidig være åpen for gode motargumenter. Jeg har full oppmerksomhet om kundene og sterk aversjon mot internpolitikk. Jeg er hele tiden opptatt av å levere det ekstraordinære til kundene som gjør organisasjonen stolt og kundene mer enn fornøyd.

Kan du gi et eksempel på når du har lyktes?

De siste 2 årene har vi hatt Ca. 50 % årlig organisk vekst, uten noen ekstern finansiering. Til tross for den sterke veksten i topplinjen og dobling av antall ansatte det siste året har vi klart å forbedre en fra før høy kundetilfredshet. På en skala fra 1 til 5 (svært godt fornøyd) er den øket fra 4,4 til 4,5 i løpet av det siste året.

Kan du gi et eksempel på noe du ikke fikk til?

På begynnelsen av 2000-tallet var vi nær konkurs til tross for over 100 millioner i investormidler. Vi hadde for mye penger og for liten forståelse av kundenes behov. Retningen var uklar og vi kjørte for fort mot avgrunnen uten å vite hvor vi skulle.

Har du et forbilde som leder?

Ja, min far som vokste opp på den indiske landsbygda og arbeidet i forsvaret. Han lærte meg følgende:

  • Ærlighet varer lengst. Løgn og bedrag kan bidra til rikdom men det ødelegger sjelefreden. Dette har jeg tatt med meg i min måte å kommunisere med kolleger og kunder. Videre er jeg svært opptatt av å følge lover og regler i de landene (Norge, Sverige og India) vi opererer i.
  • Respekter andre, også de som står lavere på «rangstigen». Hjemme hos oss pleide vi å invitere folk fra lavere kaster og de fattige. Vi behandlet dem som likeverdige, noe som var helt utenkelig den gang i et klassedelt India. Med denne bakgrunn var det helt naturlig for meg å ha en flat organisasjon i CatalystOne, både her i Skandinavia og i India.
  • Gjør jobben ordentlig slik at du kan være stolt av det. Livet er for kort til å holde på med ting halvhjertet. Jeg gjentar med jevne mellomrom for mine medarbeidere at vi skal være stolt av det vi leverer – det skal være perfekt. Våre indiske ansatte har vært på tur til Taj Mahal for å reflektere over hvor fenomenalt resultat man kan få til dersom man legger hjertet sitt i det, slik Shah Jahan gjorde da han bygde Taj Mahal til minne for sin avdøde hustru.

CatalystOne sine websider

CatalystOne sin blogg, Talentledelse i praksis

Kontaktperson Hege Guttormsen

hege.guttormsen@abelia.no

+47 943 66 094