Fakta om Enoro:

• 115 selskaper i Norge og 400 i Norden og Europa bruker Enoro-løsninger i daglig drift
• Håndterer data fra over 15 millioner energiforbrukere
• Markedsandel på 45% for kundeinformasjonssystem til energibransjen i Norge (unike målepunkt)
• 125 ansatte i Norge, ytterligere 160 i Norden og Europa
• Posisjonert av Gartner Inc. i Magic Quadrant for Meter Data Management
• Eid av Herkules Capital, der Ferd AS er største aksjonær

Hva er din ledelsesfilosofi?

Hvis man ønsker å gjøre en forskjell må man, som Ghandi sa, begynne med seg selv. Det er min ledelsesfilosofi. Hver dag lærer jeg fra de jeg snakker med, lytter til og møter.

Å være tydelig på verdier og holdninger er utrolig viktig. Verdier som ligger i bunnen av min lederfilosofi er ydmyket, respekt og vågemot. Ekspertene på teamet mitt i Enoro er verdensledende med dyp erfaring innenfor energibransjen. Det er avgjørende at man gir alle ansatte muligheter til å påvirke sin egen hverdag og sikre ”empowerment” helt ut der vi skaper verdi for kundene. Det er viktig at vi har en klar retning med store utfordrende mål. Vi må utfordre det bestående og stille kontinuerlig spørsmål om hvordan vi kan skape forbedringer og innovasjon.

Som leder har vi også et spesielt ansvar for å være et bevist medlem av det samfunn vi bor og opererer i. Vi har derfor et ansvar til å bidra tilbake til samfunnet. For meg så er ”Corporate Social Responsbility” og ”Personal Social Responsibility” to sider av samme sak.

En virkelig god leder er en som kontinuerlig forbedrer seg selv, og er forandringen som han eller hun ønsker å se.

Kan du gi et eksempel på når du har lykkes?

De aller beste resultater skapes ikke i isolasjon. De beste resultatene vi kan vise til er når jeg er en del av et sterkt komplementært team. Jeg er en del av et fantastisk team i Enoro med globalt ledende løsninger som bidra til energieffektivitet. Det er en stor og viktig oppgave å lage innovative løsninger for lavutslippssamfunnet. Og det skal vi klare. Sammen.

Kan du gi et eksempel på noe du ikke fikk til?

Synge i kor! Hos min tidligere arbeidsgiver brukte vi korøvelser som en del av lederutviklingen. Det var en fantastisk opplevelse men utrolig vanskelig (for meg). Det er så tydelige at man trenger forskjellige stemmer og kvaliteter for å skape et flott lydbilde. Jeg er utrolig glad i musikk men dessverre veldig lite musikalsk. 

Har du et forbilde som leder?

Jeg har truffet mange som har inspirert meg i mitt liv. Jeg blir veldig inspirert av to mennesketyper:

  • De som bidrar til å skape et bedre samfunn og er et ansvarlig medlem av de samfunn de bor og arbeider i.
  • De som henter ut den aller beste utgaven av seg selv, og andre, og uselvisk jobber uten tanke på egne vinning.

Slike mennesker inspirerer andre til å bruke sin kunnskap, kompetanse og nettverk til å være med på å gjøre en forskjell. Jeg har vært utrolig privilegert å truffet mange slike personer. I min indiske familie er det først og fremst Manoj Kumar, min indiske bror og leder for Naandi Foundation, samt Anand Mahindra som er styreleder i Naandi Foundation. Norske inspirasjonsskilder som stadig gir påfyll er Loveleen R. Brenna, Walter Qvam og de unge jeg møter. De hjelper oss å tøye grensene og levere løsninger for en energisikker fremtid.

Kontaktperson Hege Guttormsen

hege.guttormsen@abelia.no

+47 943 66 094