Fakta om Uni Research AS:

Et forskningsselskap med rundt 460 høyt kvalifiserte medarbeidere fra 50 nasjoner. Selskapet har en omsetning på 400 millioner, og er inndelt i 7 fagavdelinger. Uni Research driver forskning og utvikling innen helse, modellering, marin molekylærbiologi, miljø, klima, energi og samfunn.

Hva er din ledelsesfilosofi?

Være tilstede i møte med folk og møte dem med respekt. Jeg har tro på å være åpen og raus, lytte til ansatte og gi dem spillerom. Og resultater teller. Det er viktig å få de rundt deg med på å sette konkrete mål og deretter bruke tid og energi på å nå målene. Dersom vi i tillegg har det kjekt når vi er på jobb, er vi på god vei.

Kan du gi et eksempel på når du har lykkes?

Jeg vil heller gi et eksempel der jeg vært med på å bidra til suksess. Da jeg begynte i Uni Research for vel ett år siden, var manglende basisbevilgning til majoriteten av selskapet noe av det første jeg ble gjort oppmerksom på. Basisbevilgning er en sum penger de fleste forskingsinstituttene i Norge og utlandet får som blant annet kan brukes til kompetanseutvikling, nye satsinger og utstyr. For meg var det nesten ikke til å tro at man hadde klart å oppnå så høy vitenskapelig kvalitet som vi vitterlig har uten basisbevilgning. Med vårt utgangpunkt – hvor ville ikke en basisbevilgning kunne ta oss? Dette trigget veldig og søkeprosess ble satt i gang. Det var fantastisk å oppleve hvordan hele organisasjonen mobiliserte, samt den enorme hjelpen vi har fått og får fra omverden til å rette søkelys på saken vår. 25.september godkjente Forskningsrådet oss for ordningen så nå venter vi bare på at det kommer penger over statsbudsjettet.

Kan du gi et eksempel på noe du ikke fikk til?

Jeg leder et selskap som lever av å selge forskningsprosjekter i hard konkurranse med andre forskningsaktører. En del av vår hverdag er at vi får avslag på prosjekter som det ligger stort arbeid og engasjement bak, så sånn sett  kunne jeg gitt mange eksempler. Det er imidlertid slik at disse søknadene nesten uten unntak kan videreutvikles og brukes igjen – enten mot samme aktør eller i en annen sammenheng. På den måten snur vi nederlag til læring – og svært ofte opplever vi at vi senere lykkes.

Har du et forbilde som leder?

Jeg har ikke et konkret forbilde, men jeg har vært og er heldig som har jobbet med mange mennesker som motiverer og inspirerer meg. Jeg vil nevne min tidligere leder i IRIS, Anna Aabø. Hun hadde et enormt engasjement og en energi som også smittet over på meg. Videre vil jeg nevne rektor ved UiB, Dag Rune Olsen. Hans positive holdning og vilje til å skape forandring, for eksempel ved å videreutvikle samarbeidet mellom UiB og Uni Research, gjør at det er en glede å samarbeid med ham. Til slutt må jeg nevne ledergruppen min – de er alle svært dyktige og har et stort engasjement for ansatte, selskapet og våre oppdragsgivere.

Kontaktperson Hege Guttormsen

hege.guttormsen@abelia.no

+47 943 66 094