- Vi vet aldri hva morgendagen bringer, og hver dag byr på ukjent terreng med nye utfordringer og muligheter, sier Vidar Lødrup, direktør for kunnskapsledelse i Abelia. Når det er sagt, så er det graden av forutsigbarhet og konsekvenser knyttet til ledelse av kunnskapsmedarbeidere vi ønsker å belyse på Abelias årskonferanse 5. juni.

Lødrup er i det filosofiske hjørnet:

- Har vi gått den samme veien gang på gang, er det meste forutsigbart, og vi møter få overraskelser. Ser vi derimot på den teknologiske utviklingen og de store samfunnsendringene i verden, er det lite som vitner om forutsigbarhet. For 50 år siden var det ingen som visste at Norge skulle leve av olje eller fiskeoppdrett. Likeledes var det ingen som kunne forutse hva innføringen av internett og ny teknologi ville gjøre med samfunnet. Framskriving av trender vil aldri kunne gi oss svaret på hva morgendagen bringer, kun indikasjoner. Ledelse vil i mindre grad dreie seg om detaljert planlegging. I økende grad vil ledelse dreie seg om evnen til å møte uforutsigbarhet og ukjente problemstillinger sammen med kunnskapsrike medarbeidere. Ingen kan med sikkerhet forutsi hva vi i Norge skal leve av de neste 50 årene. Men en ting vet vi: Kunnskap blir viktig! Hvilken innvirkning har så dette på ledelse, spør Lødrup.

Hvordan lede i en kompleks og omskiftelig verden?

På Abelias årskonferanse kommer det kunnskapsrike innledere som vil dele sine erfaringer – alle med ulike innfallsvinkler til temaet å lede i ukjent terreng. – Vi har stilt oss selv noen spørsmål som vi mener det er viktig å være bevisste på fremover, sier Lødrup: Hvordan lede i en kompleks og omskiftelig verden? Hva er eventuelt forutsetningene? Hvor mye må du planlegge, og hvor mye må du ta på sparket? Hva gjør du når det meste er uforutsigbart, og du møter helt uventede eller ukjente situasjoner og hendelser?

Vi forventer ikke å finne svarene, men sammen med dere som er deltakere og innlederne fra scenen ønsker vi å komme nærmere en felles forståelse for de utfordringene vi står overfor. Dette blir en lærerik, inspirerende og underholdene halv dag som det er vel verdt å få med seg i en hektisk førsommerstid. Kanskje er det nettopp dette arrangementet du skal ta med deg ledergruppen på i år for en velfortjent sommeravslutning, avrunder Lødrup.

Finn program og påmelding i aktivitetskalenderen. Vi gleder oss til å se deg!