Både næringsliv og arbeidsliv internasjonaliseres. Dette gjør at norsk og nordisk ledelse er under press. Ledelse er kontekstavhengig. Hva som oppfattes og fungerer som ”godt lederskap” varierer. Mange virksomheter som opererer internasjonalt opplever en vanskelig balansegang. På den ene siden skal lederne ha en atferd som er i overensstemmelse med virksomhetens verdier, retningslinjer og strategi. På den andre siden skal lederne tilpasse deres lederstil til det som er effektivt i landet de praktiserer ledelse i.

Maskulin og feminin lederstil

Professor Geert Hofstede er en pioner innenfor internasjonale kulturforskjeller. En av de seks dimensjonene til Hofstede er forskjellen mellom maskuline og feminine kulturer. En maskulin kultur er gjerne konkurransepreget med et sterkt fokus på prestasjon og belønning, mens feminine kulturer er preget av fokus på konsensus, samarbeid, tillit og trivsel. De nordiske landene og Nederland er eksempler på feminine kulturer. Hofstede har også utviklet en egen app for iPhone og iPod Touch som heter CultureGPS. Med denne appen på din telefon kan du på en enkel måte få en oversikt over kulturelle forskjeller med utgangspunkt i Hofstede sine dimensjoner.

Norge på tredje plass på listen over land med størst arbeidsglede

Det interessante i denne sammenheng er at de feminine landene ligger helt på toppen hva angår arbeidsglede, samtidig som norske medarbeidere er langt mer kritiske til ledelsen enn hva som for eksempel er tilfellet i Kina og USA. Hva følger av hva? Hva er de objektive forskjellene mellom lederskap og hva følger av forskjeller i forventningene fra de ansatte? Og sist men ikke minst: Hva er god ledelse i forskjellige kulturer? Mye tyder på at kinesere er gode ledere – i Kina. Om mer maskulin orientert kinesisk ledelse også oppfattes som godt lederskap i en feminin kultur som Norge er uvisst. På samme måte kan norske ledere slite med å møte forventninger til ledelse i en mer maskulin kontekst.

Om undersøkelsen

Informasjonen over er hentet fra European Employee Index 2012. Undersøkelsen bygger på svar fra 30.000 respondenter i 25 land. I år er det 13. gang undersøkelsen gjennomføres. Undersøkelsen er utviklet av Ennova og tolket og formidlet i samarbeid med HR Norge. Er du medlem av HR Norge, kan rapporten lastes ned fra deres nettsider i sin helhet.

Les hele saken i Aftenposten, "100.000 norske sjefer får strykkarakter".

Kontaktperson Gro Lundberg

gl@abelia.no

+47 950 78 546