Fakta om undersøkelsen:

Undersøkelse fra Norstat for Abelia. 1000 yrkesaktive under 40 år ble spurt "Vil du bli leder?" Lederambisjonene er høyest for dem med to barn, 47%. Dette tallet synker for dem med ett barn og dem med tre eller flere barn. Ikke overraskende er det dem med høyest utdanning og inntekt som ønsker å bli ledere.

Søndag 4. desember ble tallene offentliggjort i Aftenposten.

- Dette er lovende for Norge, sier Paul Chaffey. - Det er viktig at det er en positiv holdning til det å være leder i befolkningen, spesielt blant de unge. Man kunne tro at flatere strukturer i bedriftene og flere utfordrende og selvstendige faglige stillinger reduserer behovet for ledelse, men slik er det jo ikke. Mer kompleksitet og større behov for samspill på tvers i virksomheter og mellom virksomheter gjør at ledelse er både viktigere og mer krevende enn før. Det at de ansatte har stadig høyere utdanning og mer kompetanse gjør også at innholdet i lederjobbene endrer seg. Det blir mindre kontroll og detaljstyring, men mer behov for sette mål, samordne på tvers og kommunisere den overordnede retningen, sier Chaffey.

Se Chaffeys ti teser om ledelse i kunnskapsbedrifter.

Kontaktperson Hilde Widerøe Wibe

hilde.wibe@abelia.no

+47 481 31 153