En av Abelias hovedtanker er at kunnskap skapes i møte mellom ulike mennesker. Ulike erfaringer, bakgrunn og synspunkter medfører diskusjon som igjen gir grobunn for nye ideer, og annerledes løsninger. På de fleste arbeidsplasser i Norge vil nye tanker og engasjement være verdifullt, og noen har spesialisert seg på å være eksperter på overføring av kunnskap. Abelia har tatt en prat med en ung medarbeider hvis yrke er å utvikle bedriften.

Johanna Ellefsen Rostad er seniorrådgiver og assisterende leder i avdelingen for politikk og samfunn i Abelia-bedriften, First House. Johanna kom til First House fra stillingen som rådgiver og taleskriver for tidligere næringsminister Trond Giske høsten 2011. I næringsdepartementet jobbet hun også med den næringsrettede forskningspolitikken. Johanna har en master i samfunnsøkonomi fra NHH, i tillegg til en bachelorgrad i statsvitenskap. I First House bistår hun kunder med analyser og strategisk rådgivning innenfor fagfeltene kommunikasjon og myndighetskontakt.

Hva er din viktigste inspirasjon for å gå på jobb?

En viktig inspirasjon er selvfølgelig de kundene som vi til enhver tid jobber med. Vi blir invitert inn i en rekke bedrifter og organisasjoner, hvor vi blir betrodd krevende oppgaver og vist tillit. Å kunne bidra med faglige råd og innsikt sammen med dyktige kollegaer i slike situasjoner inspirerer.

Hvordan ser en vanlig arbeidsdag ut i First House?

Det går ikke veldig lang tid fra jeg har stått opp til jeg har slått på radioen og sjekket dagens mediebilde. Dagen for øvrig er veldig avhengig av hvilke kunder og prosjekter jeg jobber med. Jevnt over består dagene av en god kombinasjon av møter med kunder, avdelingsinternt arbeid, i tillegg til arbeid med leveranser av varierende omfang. Det kan være alt fra analyser og strategier, større utredninger til kortere taler eller kronikker. Ellers er det ikke sjelden at vi justerer kalenderen for å håndtere presserende saker. Jeg liker uforutsigbarheten og kombinasjonen av oppgaver som følger med å jobbe i First House.

Hva er kundens tilbakemeldinger etter å ha jobbet med dere?

Når vi har spurt kundene våre i kundetilfredshetsundersøkelser er tilbakemeldingen at vi holder et høyt faglig nivå og leverer produkter og tjenester av høy kvalitet. Det er en tilbakemelding vi skal jobbe videre for å opprettholde igjen – og igjen – i årene som kommer.

Hva mener du er deres viktigste bidrag til deres kunder?

Vårt viktigste bidrag er å gi kunden innsikt og prosessforståelse i saker som betyr noe for dem – være seg spørsmål knyttet til politiske rammevilkår, mediehåndtering eller bistand til budskapsformidling. Samlet besitter First House en enorm base med erfaringer og kompetanse innenfor politikk og næringsliv. I møtet med kunden stiller vi denne kompetansen til rådighet slik at vi på best mulig vis kan bistå med godt funderte råd.

Etter tre år i First House har jeg sett hvordan rådgivning har bidratt til å flytte saker, økt den generelle synligheten til bedrifter og organisasjoner, lettet situasjonen for kunder som har stått midt oppe i en mediestorm eller gjort en nervøs taler til en tryggere mann og kvinne på scenen.

Hvordan mener du Norge AS best skal sko seg for fremtiden?

Jeg tror vi har mye å gå på når det gjelder å utnytte den samlede kompetansen vi besitter som nasjon. Verdien av den framtidige arbeidsinnsatsen er det som skal sikre vår framtidige konkurransekraft og finansiere den framtidige velferden vår. Da må vi også ha en god plan på hvordan vi best utvikler og forvalter kunnskap.  Alle er vi skjønt enige om at vi må satse på kunnskap, men jeg så gjerne en debatt som i større grad handlet om hva vi skal bruke den til og hvilken kunnskap vi trenger.